Boli prenasledovaní, ale nestratili chuť do života

Židovský rabín Misha Kapustin prišiel do Popradu 20.11.2019. Porozprával nám o judaizme v 21. storočí. Pochádza z Bieloruska, má manželku a dve deti. Na Slovensku žije päť rokov. Je členom rabínskeho súdu.

Najskôr rozprával fakty z histórie židovského národa. Abram sa nenarodil Židom, Boh mu povedal: „Choď zo svojej zeme na miesto, ktoré ti ukážem.“ Uzavrel zmluvu s Bohom a stal sa Abrahámom. Mal syna Izáka. Tak sa začal židovský národ. Počas exodu z Egypta. Pri hore Sinaj bola daná Tóra, 1.-5. Mojžišova kniha, tradičný židovský text. Kým prišli do Izraela, pokolenie sa zmenilo a mali iného vodcu.

Nasledovala doba Sudcov, kedy nemali kráľa. Bolo ich 12 kmeňov. Neskôr vznikla Južná Judea a Severný Izrael.. V 8. storočí bolo severné kráľovstvo zničené. Odvtedy je 10 stratených kmeňov ( bývali v Severnom kráľovstve). V r. 586 pred n. l. bol zbúraný prvý chrám. V 6. st. pred n. l. vznikli prototypy synagóg, pretože ľudia potrebovali miesto na stretnutia. Bol postavený druhý chrám a v sedemdesiatych rokoch zbúraný. V 1. a 2. storočí veľa Izraelcov bolo nútených odísť z Izraela a už neboli majoritní. Odvtedy žijú už 2000 rokov. Teraz najviac Židov žije v Izraeli. Viac, ako v Severnej Amerike. Keď v Európe začala vládnuť cirkev, dostala sa k moci a začala prenasledovať Židov. Zakázali im robiť rôzne veci. Určitej skupine sa podarilo obchodovať. Žid vždy vedel, že keď sa mu niečo stane, tak mu jeho židovská obec pomôže.

V neskoršom období bolo úlohou Židov zbierať dane a preto ich ľudia nemali radi. Zistili, že môžu zarábať, keď budú predávať alkohol. Veľa vecí sa zmenilo koncom 18. a začiatkom 19. st. Vznikli vetvy judaizmu, kde je viac ako 100 smerov. V 1. pol. 18. st. vo vých Európe vznikli Chasiti. Španielska kráľovná Izabela bránila katolíkov a mal na ňu veľký vplyv hlavný inkvizítor. Tak bolo rozhodnuté, že Židia musia konvertovať na katolicizmus, alebo odísť. Mnohí konvertovali, ale tajne robili židovské veci. Misha Kapustin povedal, že vtipnosť je kvalitou, s ktorou židovský národ existuje. Boli prenasledovaní, ale nestratili vtipnosť, nádej a chuť pre život.

V 17. storočí bolo 100 000 Židov zabitých na Ukrajine. Napoleon chcel stvoriť židovský zbor mudrcov – Sanhedrin, ktorý existoval v biblických časoch. Keď sa opýtal Židov, či sú Židia alebo Francúzi, odpovedali, že sú Francúzi Mojžišového vyznania.

Rabín nám vysvetlil, odkiaľ pochádza slovo geto. V Benátkach sú ostrovy a jeden z nich sa volá Geto. Miesto, kde dovolili žiť Židom. Napoleon všade zbúral múry geta a povedal im, že sú slobodní. A tak judaizmus, ktorý bol v geto, už nemohol slúžiť v tomto otvorenom spoločenstve, ale v spoločenstve napríklad s Nemcami. Vtedy vznikli reformy judaizmu, vznikol napríklad moderný ortodoxný judaizmus. Existuje aj konzervatívny judaizmus. Humanistický judaizmus, kde je všetko okrem Boha. Liberárny rabín nie je menej pobožný, ako ortodoxný, ale veci, ktoré majú prednosť, nie sú rovnaké.

V 1. sv. vojne Židia bojovali za Nemecko, za Rakúsko-Uhorsko a mali pocit, že to robia pre svoju krajinu. Povedali, že sú ako všetci ostatní, ale majú vlastné náboženstvo.

V 19. st. keď sa Židia učili a boli úspešní, povedali o nich, že nie sú lojálni ku krajine. V 20. storočí vznikol holokaust, ľudia nenávideli Židov. Antisemitizmus stále existuje, dokonca aj v Izraeli. Najviac nebezpečná je asimilácia, keď človek prestáva existovať z duchovného hľadiska, stratí sa.

Misha nám objasnil že z Tóry prišlo 613 prikázaní a ďalšie sú z Talmudu. Židom je ten, kto sa narodil židovskej matke, alebo konvertoval. Judaizmus je národ, životný štýl a svetonázor a to všetko naraz. Teraz žije v USA niekoľko miliónov Židov. Na Slovensku nie je veľa Židov.

Ďalej náš hosť odpovedal na otázky poslucháčov, napríklad:

Ako vníma mesiánskych Židov? Povedal, že negatívne. Neuznávajú ich kresťania, ani Židia.

Kto je rabín a ako sa ním stane? Je ako pastor. Nie je kňazom. Rabín je človek, ako ostatní, ale mal viac času učiť sa a učí to iných. Je to učiteľ, sprievodca. Má autoritu a vedomosti. Môže to byť aj žena. Z ľudského hľadiska potrebuje byť OK.

Z akého kmeňa pochádza? Odpovedal, že kmeň Júdy sa zachoval a aj on je z tohto kmeňa.

Rabín Misha Kapustin nám ešte prezradil, že Židia radi povedia svoj názor, aj keď sa ich ľudia nepýtajú. Liberálny rabín nie je menej pobožný, ako ortodoxný, ale veci, ktoré majú prednosť, nie sú rovnaké. Na Slovensku sa mu páči, sú tu normálni ľudia a dá sa s nimi komunikovať. Je to veselý a optimistický človek. Počas prednášky sme počuli niekoľko vtipov. Povedal, že každý deň v živote človeka môže byť zázračný.

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.