Dve percentá

Darujte 2% zo svojich daní

na prácu s deťmi a mládežou v oblasti vzdelávania v rámci voľnočasových aktivít.

 

Aj tohto roku máte možnosť rozhodnúť kam budú investované 2% z Vašich daní. Naša cirkev sa aktívne venuje práci s deťmi a mládežou formou rôznych voľnočasových aktivít a záujmových krúžkov.

Identifikačné údaje:

Obchodné meno: Kresťanské spoločenstvo MILOSŤ
Sídlo: Lazovná 72, 974 01 Banská Bystrica
Právna forma Občianske združenie
IČO: 30 227 160

Ako postupovať pri darovaní 2 % z dane z príjmov ?

ZAMESTNANEC, za ktorého podáva daňové priznanie zamestnávateľ:

 • Ak ste požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov za rok 2010, po jeho vykonaní vám vystaví Potvrdenie o zaplatení dane.
 • Vyplňte formulár Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane pre zamestnancov – meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane (vypočítate si z údaju uvedeného v Potvrdení o zaplatení dane). Darovaná suma musí byť minimálne 3,32 EUR. Kolonka SID sa necháva prázdna.
 • Do 30. 4. 2011 obidve tlačivá – Potvrdenie o zaplatení dane aj Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane, treba doručiť na príslušný daňový úrad podľa Vášho trvalého bydliska.

FYZICKÁ OSOBA, ktorá si daňové priznanie podáva sama:

 • V daňovom priznaní typu A údaje vyplníte v odd. č. VIII. a v daňovom priznaní typu B v odd. č. XII.: 2% z dane z príjmov (minimálna suma však musí byť 3,32 EUR – túto sumu môžete venovať iba jednej organizácii) a naše identifikačné údaje: Kresťanské spoločenstvo MILOSŤ, Lazovná 72, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30227160, právna forma: Občianske združenie.
 • Do 31. 3. 2011 vyplnené daňové priznanie doručte na príslušný daňový úrad podľa Vášho bydliska.

PRÁVNICKÁ OSOBA:

 • 2% z dane z príjmov môžete rozdeliť medzi najviac tri organizácie, minimálna výška daru pre 1 organizáciu je 8,30 EUR.
 • V daňovom priznaní vyplníte naše údaje v odd. č. IV.:
  Kresťanské spoločenstvo MILOSŤ, Lazovná 72, 974 01 Banská Bystrica
  IČO: 30227160,
  právna forma: Občianske združenie.
 • Do 31. 3. 2011 vyplnené daňové priznanie doručte na príslušný daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Dokumenty na stiahnutie:

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane.

Stiahnúť

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.