CHATA VYŠNÉ RUŽBACHY

Milí rodičia!

Tu si môžete stiahnuť dokumenty vo formáte PDF.
1. Dokumenty si môžete následne vyplniť, oskenovať a poslať e-mailom na adresu: monika.kucer@gmail.com

alebo
2. vyplnené dokumenty mi môžete odovzdať osobne v zbore.

Monika

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2021 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.