Cirkev má dobrú správu – evanjelium

25.1.2024 navštívil našu cirkev pastor Marty Sloan. Je pastorom 4-tisícového zboru Calvary church v Chicagu, čo je jeden z najväčších zborov Assemblies of God v USA.

Hovoril hlavne o šírení evanjelia. Viera je sprevádzaná dobrými skutkami. Prichádza cez opakovanie a počúvanie Slova. Aj dnes Ježiš zachraňuje. Evanjelium je dobrou správou Ježiša Krista. Ale ako budú ľudia počuť dobrú správu? Ty máš odkaz cez Ježiša pre ostatných ľudí. Keď ti viera funguje, začneš pracovať. Veríš, že Ježiš ťa zachránil od večného súdu. Čím hlbšie tomu veríš, tým viac sa s tým budeš s niekým zdieľať. Ty máš silu, aby si kázal dobrú správu. Ľudia vedia prijať Ježiša aj v tvojej obývačke.

V 2. kapitole Jakuba čítame, že viera bez skutkov je mŕtva. Načo ti je tvoja viera, keď nemáš skutky? Keď hovoríš s ľuďmi o Ježišovi, Ježiš je Ten, kto robí prácu. Ty len buď ochotný. Povedz, kým je Ježiš a čo urobil pre teba. Ak si veriaci, máš príbeh. Hovor ten príbeh. Najväčšia potreba ľudí je spasenie. Nie oblečenie, dom, auto. Je to potreba poznať Ježiša Krista. Nie naše skutky nás spasia. No keď si spasený, potrebuješ hovoriť evanjelium. Je to misia, ktorú má Boh pre celú zem. Lebo ako budú vedieť, keď nepočuli? Ježiš hovorí, že vtedy sme Jeho priateľmi, keď robíme, čo nám povedal.

Daj si otázku: Aké je ovocie mojej viery? Priviedol som niekoho k Pánovi? Pomohol si, aby sa nebesia zväčšovali a peklo zmenšovalo? Každý jeden z nás nech hovorí: „Ježiš zachraňuje, oslobodzuje.“ Začni práve teraz, zdieľaj svoju vieru. Podstata kresťanského života je zdieľať sa o tom príbehu. O spasení.

Žijeme len skrze Neho. Nie je to o nás. Je to stále len o Ňom. Nech sa každý z nás snaží slúžiť Mu. Môj ďalší dych je darom od Neho. Keď poznáme dobrú správu, hovorme ju. Jedine Ježiš je našou nádejou. Sú ľudia, ktorí zamietnu náš odkaz. To neznamená, že sa s tým príbehom nemáme zdieľať ďalej. Čím viac veríme v Ježiša, tým viac to hovoríme. Hovorme ten príbeh a Duch svätý začne pracovať.

„Lebo sa nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo je mocou Božou na spasenie každému veriacemu, Židovi, predne i Grékovi.” Rim. 1:16

Ľudia vedia, že je na tebe niečo iné. Keď vojdeš do miestnosti, Boh vie pracovať cez tvoj život. Ráno sa modli: „Bože, daj niekoho do mojej cesty, kto potrebuje vedieť o spasení.“ Duch svätý ti povie, kto je tá osoba. Možno ti ľudia povedia nie, ale je to na nich. Ale ty stále rozprávaj príbeh o Ježišovi: „Môžem ti povedať, čo zmenilo môj život?“

Cez Ježiša sú hriešnici očistení. Zamysli sa, ako veľa to pre nich znamená, že sa s nimi podelíš s tou dobrou správou. Keď niečo stále opakuješ, tak sa to v tebe zdôrazňuje. Čím viac budeš hovoriť evanjelium, tým viac sa v tebe utvrdí. Nikdy sa už nemusíš báť smrti, lebo si vstúpil do večného života.

Na záver dal Marty výzvu, kto sa chce pomodliť modlitbu prijatia Pána Ježiša a ruku zdvihlo osem ľudí. Potom sa ešte modlil za všetkých, ktorí vyšli dopredu a požehnal im. Odchádzali sme povzbudení novou silou a chuťou hovoriť o Ježišovi ľuďom, ktorých nám dá do cesty.

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.