Čo hovoríš dnes, to budeš žiť zajtra

Manželia Hasovci, pastorovci z Kresťanského spoločenstva Prostějov, pricestovali do Popradu 17.11.2018. V sobotu večer Mária Hasová kázala pre ženy.  Začala modlitbou. Povedala, že nedávno kvôli zlej situácii v blízkej rodine zažila štyri dni smútku, kedy plakala. Je jednoduché povedať „ Radujte sa v Pánovi vždycky.“ Keď prídu ťažké chvíle, zistíme, či sme veriace. Keď sme dlho smutné, nie je to dobré, lebo zatvrdne srdce a nebudeme citlivé na Pána.

Pre tvoju milosť a vernosť ospevujem tvoje meno, lebo si zvelebil nado všetko svoje Meno a svoje slovo. Žalm 138:2

Božie slovo je vyvýšené nad každé meno. Aj keď sa cítime hrozne, modlime sa v jazykoch, počúvajme Slovo, to nás pozdvihne a pritiahne k Bohu. Zabúdajme na to, čo bolo a bežme za Pánom. Všetky sme služobníčky – svojím životom. Nie je podstatné to, aký si urobíš make-up, ale aké máš srdce. Je dôležité vytvárať nielen duševné, ale aj duchovné vzťahy – ktoré skrze nás nadväzujú ľudí na Pána.

Majka ďalej hovorila o myšlienkach. O čom rozmýšľame dnes, to určuje, kým sa staneme. Je dôležité, čo hovoríme. Keď hovoríme negatívne, na zlé slová sa pripájajú démoni. Niekedy srdce nie je v dobrom stave. Je smutné, zahorknuté a tvrdé. Ale v biblii je napísané: Chráň si svoje srdce, lebo z neho pochádzajú životy. Naša myseľ je dverami k srdcu a obnovuje sa Slovom. Vyznávajme ho. Vtedy rastie aj viera a radosť Pánova je našou silou. Máme svojich anjelov a oni milujú, keď sa modlíme. Vtedy môžu s nami spolupracovať. Treba bojovať, aby náš osud bol v harmónii s Božím plánom. Kresťanstvo je odvaha, smelosť. Boh čaká a chce nás veľmi požehnať. On počuje, čo všetko hovoríme. Prichádza čas, kedy bude vidno, kto chce slúžiť Bohu naozaj a kto len naoko. Nech prechádzame čímkoľvek, je dobré nereptať. Život nie je fér. Nehovorme ani ľuďom, ktorí uveria, že všetko už bude OK.

Majka povedala, že nerada káže to, čo nežije. A že nie je nejaká dokonalá. Povedala nám aj o negatívnych udalostiach zo svojho života. Buďme Bohu vďačné za to, čo máme. Keď nás Boh požehná, aj potom sa nezabudnime modliť. Potrebujeme sa v modlitbe prihovárať za ľudí v moci postavených. Aby sme mohli žiť v mieri, pokoji, priviesť deti k Pánovi. Cirkev má byť oázou lásky Kristovej. Polož si otázku: „Komu chcem v zbore pomôcť ?“ Modlime sa aj za to, aby nám Boh vynahradil to zlé. Veľmi dôležitá je spoločná modlitba manželov. Nenechajme si vziať to, že Boh nás povolal do úžasných vecí. Keď človek odíde z cirkvi, už to aj tak navždy ostane v jeho srdci. Modlime sa za ľudí mimo cirkvi, aby im Boh dal milosrdenstvo. Môžeme im pomôcť.

Majka vymenovala znaky úspešných a neúspešných ľudí podľa časopisu Psychologie. Potom hovorila o toxických myšlienkach. Patria sem negatívne myšlienky. Väčšinou tiahneme k zlým myšlienkam. Čo si myslíme to povieme. Niektoré veci ťažko idú zobrať naspäť. Ak si negatívny človek, možno sa to stalo výchovou. Neži v odsúdení. Keď začneš dôverovať Bohu, tvoj postoj sa zmení.

Žijeme síce v tele, ale nebojujeme podľa tela. Zbroje nášho boja nie sú telesné, ale schopné v Bohu zboriť hradby, boríme mudrlantstvo a každú namýšľavosť, čo sa dvíha proti poznaniu Boha, každú myšlienku podrobujeme v poslušnosť Kristovu. 2. Kor. 10:3-5

Medzi toxické myšlienky patria aj obavy v mysli.

Ustarostenosť v srdci skľučuje človeka, ale dobré slovo mu spôsobuje radosť. Prísl. 12:25

Neničme si vlastnými slovami veci, ktoré sme vybojovali modlitbami. Nikdy sa nebudeme páčiť všetkým ľuďom. Robme veci, ktorými sa zapáčime Bohu. Pri hovorení evanjelia povedzme celú pravdu, o nebi, ale aj o pekle.
Ďalej k toxickým myšlienkam zaraďujeme kritizujúce slovo.

Kto nerozvážne hovorí, akoby bodal mečom, ale jazyk múdrych lieči. Prísl. 12:18

Keď nám niekto ubližuje, prepusťme ho. Nedovoľme, aby nás toxické myšlienky zničili. Čím viac ich necháme v sebe zakoreniť, tým horšie sa ich zbavuje. Myšlienky, ktoré nie sú v súlade so Slovom, vytlačme. Neriešme situácie emóciami. Odpusťme aj sami sebe, nielen iným. Aj nám Boh odpustil. Majme sa rady také, aké sme. Ak sa nemáme rady, ťažko budeme mať v láske iných a vedieť im odpúšťať.

Kto dbá na slovo, nachádza dobro a kto dúfa v Hospodina, je blahoslavený. Múdry srdcom býva označovaný za rozumného a vľúdna reč zvyšuje presvedčivosť. Prísl. 16:20-21

Na záver Majka citovala tieto múdre slová:
Chráň svoje myšlienky, lebo z nich pramenia slová.
Chráň svoje slová, neskôr sa stanú skutkom.
Chráň si skutky, pretože sú základom charakteru.
Chráň svoj charakter, lebo on určí tvoj osud.

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.