Hovor slová povzbudenia a lásky

Na úvod služobník Wein povedal, že ich zbor Impekt chce vidieť prebudenie v Európe. Preto pomáha Brunovi zakladať zbory. Boli už v tridsiatich zboroch a v našom zbore v Poprade sa cítia úžasne. Boh má v našich zboroch konať. Musíme znova ožiť. Slúžiť v moci Ducha svätého. Wein je riaditeľ v škole prebudenia. Kedysi bol členom kriminálneho gangu, ale Boh navždy zmenil jeho život.

Bruno Knutzen sa obrátil pred 43 rokmi, keď mal 17 rokov. Boh ho povolal do služby a v 20. rokoch sa stal pastorom. V súčasnosti je jeho manželka pastorkou v ich zbore. Je to veselý a dynamický služobník, čo sa prejavilo na celkovej atmosfére počas jeho kázania. Povedal, že ak vieš tancovať, vieš sa hýbať v Duchu svätom. Má 4 deti a 11 vnúčat. Všetci slúžia Pánovi. Aj ty môžeš priniesť Božieho ducha do svojej rodiny a byť kanálom požehnania.

Izraelci mali každý deň mannu. Potom už boli nespokojní, že majú stále to isté. Pozrieš sa na mannu a môžeš si vybrať, či ju chceš zjesť, alebo nie. Ale ak ju nezješ, ak nebudeš tam, kde je Boh, môžeš sa dostať do pekla. Každý môže byť spasený.
Opýtal sa nás, či hovoríme každý deň v jazykoch. Vtedy je naša myseľ bez úžitku, ale duch zosilnie. Nevieš, čo hovoríš, ale vieš, ku komu hovoríš. Keď večer zaspávaš, modli sa v jazykoch a Boh ťa požehná. Krst v Duchu svätom je na to, aby ťa Boh začal viesť, aby Jeho moc tiekla skrze teba a aby ľudia boli vyslobodení. Aby sa z nás stal prorocký ľud, ktorý vie počuť, nie robiť si svoje veci. Bruno povedal, že prorokovať znamená hovoriť ľuďom povzbudenie, vyjadriť súcit, dať nádej, priviesť ľudí do Božej prítomnosti. Keď prorokuješ, je okolo teba Božia atmosféra. Nemal by si hovoriť hlúpe veci, hovor slová povzbudenia a lásky do životov ľudí. Slová, ktoré ich pritiahnu bližšie k Bohu.
Niektorí ťa budú nenávidieť, lebo ak žiješ s Ježišom, si žiariace svetlo. Kamkoľvek ideš, žiari svetlo, ľudia sú usvedčení a priblíži sa k nim Boží život. Ak sa napiješ z moci Ducha svätého, dá ti Jeho pomazanie. Ježiš ťa miluje a chce použiť teba, aby si zničil diablove skutky. Ak ty miluješ Ježiša a chceš byť poslušný, musíš začať jednať v moci Ducha svätého. Nech prorocká atmosféra naplní tvoj dom.

Služobník Wein sa nás na záver opýtal, či chceme zažiť Božiu prítomnosť. Čím viac zakúsiš Boha, tým viac Ho chceš. Boh ťa chce zobrať na vyššiu úroveň. A nie je to len pre teba, ale aby si to potom dal ďalším ľuďom, aby to cez teba prešlo, aby poznali skutočného Boha, ktorému slúžiš a nie toho náboženského. Zadarmo si dostal a zadarmo daj ďalej. Wein zavolal dopredu tých, ktorí chcú mať hlbšiu skúsenosť s Ježišom. Potom sa traja služobníci modlili za ľudí. Modlitby sprevádzali mocné prejavy vyliatia Svätého Ducha. Nie je nič lepšie, ako byť v Božej prítomnosti a vnímať ju. Ako spievame v jednej chvále: „Tvoja blízkosť je nebo pre mňa“. Služobníci z Dánska videli naše pripravené srdcia očakávajúce na konanie Pána. Povedali, že sme boli pre nich povzbudením. A teraz – buďme tým kanálom požehnania.

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.