Rozdrvený Jeho láskou

Hovoril, že keď miluješ Boha, môžeš si aj v maličkostiach všímať jeho lásku. Je silná a hlboká. Niekedy sa ľudia zameriavajú na tie ťažké veci, ktorými prechádzajú, ale je to len preto, že netrávia čas s Ním. Akonáhle prídeš k Nemu, budeš šokovaný, ako ťa miluje. Stará sa o teba od detstva. Aj o Alexa sa staral. Dal mu hudbu. Precestoval Sovietsky zväz, Boh ho pripravoval na cestovanie s evanjeliom. Boh nám toľko toho dáva. Budeme rozdrvení tým, ako nás miluje. Nič v našom živote neprejde bez Jeho lásky.

Alex Peremot navštívil tento rok už 23 miest v Čechách a na Slovensku. Zhromaždenie v Poprade je piate počas tejto cesty. Včera v rómskom zbore tak spieval Pánovi, až stratil hlas a ráno sa modlil, aby mu ho Pán vrátil. Rozhodol sa nielen kázať, ale aj spievať, lebo Boh dáva silu. Povedal: Toto dnešné ráno zaspievame nášmu milovanému Pánovi Ježišovi. Spieval niekoľko piesní po rusky a súčasne precítene hral na klavíri. Pomazanie bolo zjavné. Už pri prvých tónoch a slovách piesne miestnosť naplnila Božia prítomnosť.

…Pred Tebou sa skláňam, Všemohúci Boh. Zdroj útechy našiel som pri tvojich nohách. Aký si veľký, som tebou zlomený. Pred tebou sa skláňam, Ty si moja láska. Aký si veľký, niet tebe podobného. Ty si láska, Ty si moja láska. A len v tvojom mene som slobodný. Len v tvojom mene je zasľúbená sloboda a láska. Haleluja, sláva tebe. Si nádherný, si prekrásny. Ježiš, Ježiš, Ty si zomrel za mňa. A teraz žijem len pre teba…

Alex sa modlil: V toto ráno sme tu, aby sme ťa chválili, skláňali sa, aby sme ťa milovali. Ty si hoden všetkej slávy. Ty si prvý a posledný, Ty si náš Boh.
…Teraz žijem len pre teba. Ja milujem len Teba. Ježiš, meno sladšie, než ostatné, krajšie, než ostatné.Vyháňaš všetku tmu. Zbavuješ utrpenia môj život. Tvoja láska je veľká. Áno, som tvoj, navždy. Široká, hlboká, je tvoja láska ku mne. Som z teba nadšený, som dotknutý tebou, otrasený tebou, tým, ako ma ľúbiš…

Poslednú pieseň spieva zriedka. Povedal, že Duch svätý ho vedie, pretože možno niekomu niečo povie do srdca.

…Láska celého môjho života, Pane, k tebe sa priľnem, si viac, než celý tento svet, než zlato, striebro. Nikdy ťa neopustím, Ježiš, si pre mňa všetkým. Pokiaľ sa zem točí, svietia hviezdy na nebesiach, pokiaľ vychádza slnko, tak Ťa potrebujem. Pane, milovaná láska. Láska celého môjho života. Za nič Ťa nevymením, Ježiš. Si všetkým pre mňa. Ja nemôžem nič urobiť bez teba. Ty si moje dýchanie. Aký si prekrásny. Haleluja…
S
lužobník sa modlil: Ďakujeme ti, drahocenný Svätý Duch, za lásku na tomto mieste, ktorá nás napĺňa. Ježiš, chceme byť ku tebe bližšie.

Alex povedal: Pokiaľ máš nejakú bolesť v tele a potrebuješ uzdravenie, tak to nebude trvať dlho, pretože Boh má dnes slovo. Boh nechce, aby si Ho počúval a pritom mal bolesť. Zavolal dopredu ľudí a modlil sa za nich. S pomazaním kládol ruky na chorých. Prejavy Božej moci boli zreteľné. Neskôr prišli tí, ktorí potrebovali uzdravenie chrbtice. Niektorých po modlitbe vyzval, aby skákali, behali, robili to, čo predtým nemohli.

Pastor z Lotyšska mal pripravené slovo, ktoré chcel pôvodne kázať, ale modlitby trvali dlhší čas. Vysvetlil že keď niečo prosíme Boha, dá nám nie to, čo chceme, ale čo potrebujeme a dnešný deň ľudia potrebovali uzdravenie. Náš pastor Peter bol s Alexom v sobotu na túre v Tatrách. Povedal o Alexovi, že v súkromí je priamy a otvorený človek. A taký bol Alex aj na pódiu. S láskou a pomazaním sa modlil za mnohých ľudí. Nakoniec mu pastor Peter požehnal. Nech to, čo seje, zožne doma, v zbore, v rodine. Nech ho Boh naplní novou silou a radosťou.

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2022 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.