Tanec vzkriesenia – Up to Faith Global Dance 2011

Pozrite si, ako vyzerala oslava vzkriesenia v roku 2010 na Námestí hrdinov v Budapešti:

[media id=7 width=320 height=240 align=right]

Ako sa vám to páčilo? Keď sme to prvýkrát videli, veľmi to zasiahlo naše srdce, aká sila je v takomto hromadnom tanci pre Ježiša. Zapáčilo sa nám to a hovorili sme si, že škoda, že niečo také nemáme aj u nás, na Slovensku. Chceli by sme tancovať ako Dávid – verejne, radostne, na Božiu slávu… Ani sme sa nenazdali a je to tu.

Cieľom tohto tanca je predovšetkým verejne osláviť vzkriesenie nášho Pána Ježiša Krista v čo najväčšom počte. Keďže je to celosvetová akcia v presne stanovený deň 24.apríla – tj na Veľkonočnú nedeľu by sa mal tento tanec tancovať na rôznych miestach celého sveta. My – Kresťanské Spoločenstvo POPRAD ako reprezentanti Slovenska sme sa rozhodli využiť túto príležitosť a zapojiť sa spoločne s ďalšími zbormi, ktoré sa tiež prihlásili, do tohto úžasného tanca. V stanovený deň “D” sa to celé odohrá v našom hlavnom meste, v Bratislave. Bude sa to natáčať a z tohto videozáznamu sa bude potom vytvárať spoločný celosvetový klip. K tejto veľkej udalosti sú samozrejme prizvané i média…nech sa aj takýmto spôsobom dostane evanjelium prijateľne do povedomia ľudí.

Zapojiť sa môže každý. Z ukážky ste si mohli všimnúť, že sa nejedná len o mladých vyšportovaných ľudí, ale ľudí rôznej vekovej kategórie a čím širšia je táto škála, tým je to sympatickejšie a prijateľnejšie. Choreografia sa skladá z jednoduchých prvkov. Je vymyslená tak, že každý účastník by mal mať svoju dvojicu a každá dvojica sa bude spájať do štvoríc. Organizátori tanca zo Zboru viery odporúčajú na jeho nacvičenie minimálne 4 spoločné a jednu generálnu skúšku. Tomuto predchádza zaučenie tancujúcich z našich zborov vo všetkých lokalitách SR.

Tréningy v Poprade už prebiehajú v budove Domu viery vo veľkej sále, ale stále sa ešte pridávajú noví ľudia, čím pozývam aj TEBA. Bližšie informácie a svoj záujem môžeš prejaviť napísaním na nasledovný mail drlikova.petronela@gmail.com.

PS: “Spolu nám to pôjde.”


Halelujah! Spievajte Hospodinovi novú pieseň, jeho chválu v zhromaždení svätých! Nech sa raduje Izrael v tom, ktorý ho učinil! Synovia Siona nech plesajú vo svojom Kráľovi! Nech chvália jeho meno kolotancom! Pri bubne a pri citare nech mu spievajú   žalmy! Lebo Hospodin má záľubu vo svojom ľude; zdobí pokorných spasením.                                                                                             Žalm 149: 1-4

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2022 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.