Vždy dôveruj Bohu

Stretnutie žien v sobotu 31. januára 2015 bolo „zasnežené“. Práve v čase, keď sa malo konať, napadlo v Poprade skoro pol metra snehu. Napriek tomu sa statočné sestry prebrodili do zboru, kde sme privítali Majku Hasovú,­ manželku pastora Radka Hasu, ktorá nás povzbudila slovom.

Pre ženy sú zvlášť dôležité vzťahy a vo vzťahoch je zasa zvlášť dôležitá dôvera. Dôvera bola hlavnou témou povzbudenia.

Ak máme skutočnú dôveru v Boha, začnú sa diať dobré veci. Negativizmus zabraňuje životu v moci. Často máme v srdci zlé postoje, riadime sa citmi viac ako postojom dôvery. Tiež sebaľútosť má ničivé následky. Prekonať tieto postoje, ktoré môžu byť aj zlozvykom z rodiny je veľmi dôležité a Pán nám v tom chce pomôcť. Dôležité sú naše rozhodnutia.

Naopak, najväčšia dôvera sa buduje, ak sme v tlakoch a napriek tomu čakáme na Pána a neriešime veci vlastnou silou.

Povzbudilo nás aj to, že Majka hovorila o svojich skúsenostiach, veciach, ktorými prešla s Pánom.

Vzťahy v cirkvi je tiež oblasť, ktorá má nás, veriacich formovať – dôležité je vyberať si priateľov, s ktorými sa človek môže stať tým, kým má byť podľa Božej vôle. Boh si používa vzťahy, ako nástroje na naše formovanie.

Najdôležitejší je náš osobný vzťah s Ním! Blízko je čas, kedy príde vytrhnutie, musíme sa pripraviť.

Ak by sme stretnutie sestier mali zhrnúť do jedného posolstva, asi by to bolo:

Miluj Pána, dôveruj Mu, miluj svojich blížnych a preskúmaj svoje postoje.

„Nado všetko, čo treba strážiť, stráž svoje srdce, lebo z neho pochádza život“ Prísl. 4:23

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2023 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.