Henry Hinn, uctievanie a Božia prítomnosť

Evanjelista a pastor Henry Hinn sa narodil v Izraeli. Keď mal desať rokov, celá rodina sa presťahovala do Kanady. Najskôr slúžil po boku svojho brata Bennyho Hinna a Boh ho povolal do samostatnej služby. Je hlavným zakladateľom kresťanského centra v kanadskom meste Vancouver. V týchto dňoch navštívi desať miest na Slovensku. Do Popradu prišiel slúžiť aj s manželkou Donnou 9.9.2021.

Na úvod nás povzbudil, aby sme prijali posolstvo, ktoré priniesol. Povedal, že miluje uctievanie. Uctievanie ničí hradby. Prináša Božiu prítomnosť do domu, spálne, na lôžko v nemocnici. Nie je o profesionalizme. Je zo srdca. Keď sa dostaneme do neba, všetci budeme rovnakí. Každé koleno pokľakne a každý jazyk vyzná, že Ježiš je Pán. Cirkev bez uctievania je klub. Uctievanie nie je prezentácia, ani šou.

Najlepší typ uctievania je súkromný. Ja sám a Ježiš. Boh nepozerá na štýl uctievania. Pozerá na srdce. Uctievanie produkuje uctievačov a mení atmosféru. Vyučovanie má koniec, ale uctievanie stále pokračuje. Nie fyzicky, ale v duchu a pravde. Dávajme vďaku Bohu. To je oslava – vďakyvzdanie a potom nasleduje uctievanie. Nie je o mne (daj mi, pomôž mi, uzdrav ma). Je o Pánovi ( znej, haleluja, Pánovi ). Keď stojíš pre NÍM, nechceš nič: „Chcem Ťa len uctievať. Prichádzam a skláňam sa k tvojim nohám. V Tvojej prítomnosti je plnosť radosti. Nie je nič a nikto, kto by sa tebe vyrovnal. Uctievam teba, Pane.“

Potom Henry požehnal nášmu pastorovi Petrovi a Majke. Aby sme boli svetlom pre ľudí a cirkvou, ktorá uctieva. Nech je to dom Božej prítomnosti. Keď sem prídu ľudia, nech sa dejú zázraky a sú obnovené ľudské životy. Povedal nám, aby sme si vážili svojho pastora Petra, lebo je to veľký Boží muž a pokorný človek. Ak budeme uctievať Boha, budeme mať prebudenie. Henry povedal, že ak chceme, nosme rúška, ale to, čo nás ochráni, je Božia prítomnosť. S vakcínou, alebo bez nej, ochráni nás Božia prítomnosť. Boh vo svojom Slove – Biblii povedal, že žiadna nákaza sa nedotkne nášho domu. Ak to On hovorí, sme ochránení.

Hovoril aj príbeh o Abrahámovi a Sáre. Abrahám uveril Pánovi a Boh s ním uzavrel zmluvu. Nepozeraj na okolnosti, neschopnosť. Boh nepomaže tých, ktorí sú kvalifikovaní. Nedokáže pomazať ľudí, ktorí sú naplnení sami sebou. Príď k Pánovi s ničím. Prázdny. On čaká, aby si sa vyprázdnil a potom ťa naplní: „Si môj, naplním ťa všetkým.“

Henry hovoril o svojej mladosti. Keď mal devätnásť rokov, pil, fajčil, pracoval v nočnom klube a predával drogy. Nebavil ho život, bol prázdny. Ježiš mu povedal: „Príď ku mne, chcem ťa kvalifikovať.“ Boh nedokáže naplniť plnú nádobu, iba zlomenú a prázdnu. Jeho pomazanie príde na zlomené srdcia. Božia prítomnosť zmenila Henryho život.

Keď cítiš hnev, alebo strach, uctievaj Boha. Božia prítomnosť príde a všetko z teba padne. Kde je Božia prítomnosť, tam je sloboda, pokoj, uzdravenie, ochrana, zjavenie, radosť, sila, pokora, jednota, Božia sláva.

Počas kázania Henryho spoločník Fredy hral na elektrických klávesoch a Henry spieval uctievacie piesne. Atmosféra v sále bola nabitá Božou prítomnosťou, Boh sa dotýkal sŕdc, mnohí plakali. Na konci sa Henry modlil za ľudí. Za uzdravenie, aj za Božiu prítomnosť v ich životoch. Bola to výnimočná a nezabudnuteľná bohoslužba. Uctievajme Ježiša a prinášajme Boha ľuďom. Nech Božia prítomnosť ide s nami všade, kam pôjdeme.

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.