John Huizing a žena s krvotokom

V sobotu 3.6.2023 prišiel do Popradu hosť John Huizing s manželkou Ingrid. Slúžia v Kanade, aj v rôznych krajinách sveta. Viac ako tridsať rokov pracujú na zakladaní zborov, evanjelizáciách a vyučovaniach služobníkov.

Na úvod povedal, že Boh je na bohoslužbe prítomný, aby ľudí vyslobodil. Čo nedokáže človek, doktor, poradca, urobí Duch Svätý. Prinesie uzdravenie, oslobodenie do najhlbších častí našej bytosti. John rozoberal príbeh o žene s krvotokom. Dvanásť rokov trpela chronickou chorobou, bola za mnohými doktormi, minula na to všetky peniaze, ale nikto ju nevedel vyliečiť. Potom počula o Ježišovi. Keď počujete o Ježišovi, všetko sa zmení.

John priznal, že vedel, že Ježiš vie uzdraviť, ale nevedel, či to platí aj pre neho. Ale ten istý Ježiš, ktorý chodil ulicami Jeruzalema, je prítomný aj dnes. On je ten istý včera, dnes, aj naveky. Keď uzdravoval v minulosti, tak uzdravuje aj teraz. Stojme na Božom slove, až kým sa nestane našou skúsenosťou. Dovoľme Duchu Svätému, aby ku nám hovoril. Niekedy to znamená, že musíme pracovať na veciach, niekedy poslúchať na karhanie, niekedy spraviť krok viery alebo krok poslušnosti. Ale uzdravenie vždy príde. Dôležité je, že počujeme o Ježišovi. Niekedy to môže byť záležitosťou života a smrti. Počutie a uzdravenie idú ruka v ruke. Za Ježišom prišli davy, aby počuli a boli uzdravení. Prečo je dôležité počuť? Viera prichádza počutím.

Keď urobíš Ježiša Pánom a uveríš vo svojom srdci, že Boh ho vzkriesil zmŕtvych, si spasený. A uzdravenie funguje tak isto. Povieš, že Ježiš je tvoj Uzdraviteľ, veríš, že Boh poslal Ježiša na kríž, aby zomrel nie iba za hriechy, ale aj za choroby. Hovorí o tom 1. Petra 2:24. Môžeš namietať, že telo ti hovorí niečo iné. Nasleduj Boha a nie svoje telo a buď tam, kde ide Božie slovo.

Žena s krvotokom sa rozhodla vo svojom vnútri, že pôjde k Ježišovi, dotkne sa okraja Jeho rúcha a bude uzdravená. Keď to urobila, hneď na svojom tele cítila uzdravenie. Božia moc vie byť aj takto citeľná. Je ako elektrina. Ježiš cítil, že z nebo odišla moc a opýtal sa, kto sa ho dotkol. Ježiš nebol ten, ktorý inicioval toto uzdravenie, bola to žena. Povedal jej: „Tvoja viera ťa uzdravila.“ Nepovedal, že ju uzdravila jeho milosť, jeho moc, jeho pomazanie, ale jej viera. Čo nám Boh dal milosťou, musí byť prijaté vierou. On bude milostivý k tebe a ku tvojim deťom. Naša odpoveď na túto milosť je viera. Je to jednoduché. Boh ti niečo ponúkne a ty povieš: „ Ja verím, že som to prijal a ďakujem.“ Tvoja viera ťa dostala z kráľovstva tmy do kráľovstva Božieho. Z pekla do neba.

Žena s krvotokom aktivovala svoju vieru. Dostala presne to, čo povedala. Ľudia majú to, čo hovoria. Daj Slovo na prvé miesto a drž si ho pri srdci. Prinesie ti život a zdravie celému tvojmu telu. Je to investícia, ktorá sa veľmi vyplatí. Pre teba a aj pre ľudí, ktorých sa dotkneš. Keď veríš, že prijmeš, začne to v tebe pracovať.

Na záver sa John Huizing modlil za chorých, ktorí prišli na modlitbu s vierou.

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.