Som ženatý a mám dve deti. Je používanie prezervatívu hriech?

V Biblii nikde nie je zmienený zákaz používania antikoncepcie. Naopak jedno miesto v Starej zmluve hovorí o mužovi, ktorý používal prerušovanú súlož, čo je jedným zo spôsobov zabránenia tehotenstva – antikoncepcie. Tradičná cirkev chybne vysvetľuje, že práve preto ho Boh zabil. No dôvod jeho smrti bol, že nechcel splodiť dieťa svojmu bratovi a nie preto, že použil antikoncepciu. 

Júda povedal Onanovi: Vojdi k žene svojho brata a vezmi si ju za ženu podľa švagrovského práva a vzbuď svojmu bratovi semeno. Ale Onan vedel, že to nebude jeho semeno, a tak bývalo, keď vošiel k žene svojho brata, že zahubil semä vypustiac ho na zem, aby nedal semena svojmu bratovi. Ale to bolo zlé v očiach Hospodinových, čo urobil, a zabil i jeho.  
1M 38:8-10
   
Deti sú požehnaním od Boha a treba ich s láskou prijať a vychovať. Kto vôbec nechce mať deti je sebec a to je hriech, ale aj ten, kto naplodí deti a nestará sa o ne, je tiež sebec. Ďalším neopodstatneným zavádzajúcim tvrdením tradičnej cirkvi je, že každý sexuálny styk v manželstve robený bez úmyslu splodiť dieťa je hriech. To je v priamom rozpore s Bibliou ktorá vraví, že práve v manželstve je priestor na obojstranné potešenie zo sexuality.
 
  Nech je tvoj prameň požehnaný, a raduj sa zo ženy svojej mladosti. Ako ľúbezná laň a utešená srna; nech ťa opájajú jej prsia každého času; v jej láske sa kochaj ustavične. A prečo by si sa kochal, môj synu, v cudzej a prečo by si objímal prsia cudzozemky? Lebo cesty človeka sú pred očami  Hospodinovými, a on váži všetky jeho cesty.  
Pr 5:18-21
   
Takže tešte sa zo vzájomného manželského vzťahu. Sexualita je od Boha a práve v manželstve je na ňu Bohom daný priestor. Nerobíte žiaden hriech. Prečítajte si z Biblie pieseň Šalamúnovu, tam je priam návod ako na to.  :-)
Ten druh antikoncepcie je zakázaný Bohom, ktorý ničí už spojené vajíčko so spermiou. To definuje Boh ako vraždu, ale zabráneniu stretnutia spermie a vajíčka Biblia nijak nepostihuje. 
Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.