Nalaď sa na víťazstvo v Kristovi

12.7.2020 kázal v našom zbore pastor z Galanty Roman Lencses. Pricestoval s manželkou a dvoma synmi. Je to ostrieľaný Boží muž, o čom svedčia aj svedectvá zo života, ktoré rozprával. Čítal verše zo Zjavenia Jána 1:3-18, zakončené slovami, že Ježiš je živý na veky vekov a má kľúče smrti a podsvetia. Nie je malé Jezuliatko, je Pán Pánov a Kráľ kráľov. Čas, kedy príde, je blízko. Majme jasnú predstavu o Ježišovi, že je víťaz. A my víťazíme skrze Ježiša, víťazstvá nie sú naše.

Otázka je, s čím sa stotožníš. S diagnózou? Nikdy sa s ňou nezmier. Ježiš zobral všetky nemoci, uzdravil nás absolútne. Pastor z Galanty hovoril príbeh o synovi Samuelovi, ako vybojovali víťazstvo na onkológii. Potrebujeme v sebe mať pevný obraz Ježiša a víťazstva. Viera prichádza tak, že naplňuješ svoje srdce veršami o tom, čo potrebuješ. Diabol je krutý a bezohľadný. Nedávajme mu žiadnu šancu skrze hriechy. Povedz Ježišovi: “ Pane, odovzdávam to do tvojich rúk.“ Z celého srdca, celou bytosťou sa nalaď na víťazstvo. Na Svätého ducha a Božie slovo. To ťa prevedie cez každú situáciu. Slovo hovorí: „Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.“ „Neboj sa, ja som s tebou.“

Lekári niekedy povedia, že choroba je v remisii. Ty ver tomu, že choroba je porazená v Ježišovi Kristovi. Pastor z Galanty povedal, že Izaiáš 53 je vrcholom medicínskeho vzdelania. Aj keď máš najťažšiu diagnózu, aj vtedy je diabol porazený. Nemá nabitú zbraň, len obchádza ako revúci lev a hľadá. Všetko, čo prináša, je klamstvo. Skutočná realita je v Kristovi. On prišiel, aby si mal život v hojnosti. Roman Lencses povedal, že víťazstvo nie je možnosť, je to naša povinnosť. Víťazíme krvou Baránkovou, slovom svojho svedectva a nemilujeme svoju dušu až na smrť. Nenechávajme si svedectvo iba pre seba, hovorme ho ľuďom, lebo ono poráža diabla.

Ak chceš víťazstvo, nebuď úzkostlivo zameraný sám na seba. Nepozeraj na lekársku správu, čo je na papieri. Sú to len čiastočné výsledky. Absolútne víťazstvo je v Ježišovi. Nalaď sa na to. Nech je situácia akokoľvek vážna, v plnej miere dôveruj Bohu. Aj keď diabol prinesie zlú vec a niečo ťa bolí, to v skutočnosti nie je realita. Realita je Kristus. Pastor z Galanty nás povzbudil, aby sme kráčali v tomto víťazstve. Celú kázeň si môžeš pozrieť tu:

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.