Stretnutie žien

14.5.2021 sa stretli ženy všetkých vekových kategórií. Slobodné dievčatá, vydaté mamičky a babičky, dokonca jedna prababička. Majka Mináriková, manželka nášho pastora, si pre nás pripravila super Slovo. Najskôr sa pomodlila vyznávaním Božieho slova a potom začala kázať. Povzbudila nás, aby sme mali medzi sebou milé správanie. Nemáme sa posudzovať, odsudzovať a závidieť si. Buďme vďačné, že žijeme. Radujme sa a užívajme si život. Premieňajme a pokorujme sa podľa Slova. Povolávajme Slovo, aby bolo realitou. V každej situácii dôverujme Bohu. Aj keď sú problémy, povedzme: „ Pane, ďakujem ti, že sa tieto veci zmenia.“ Očakávajme, verme, aj keď ešte nevidíme. Napríklad naše dieťa môže na určitý čas zblúdiť. Ale dôverujme Bohu a upokojme sa, keď vieme, čo nám zasľúbil.

Majka nám predstavila knihu Neotrasiteľná dôvera od Joyce Meyerovej. Citovala vety, ktoré ju najviac oslovili: „Veríme, že sa všetko stane tak, ako nám to Boh zasľúbil. Ale – žijeme podľa toho, čo Boh hovorí?“ „Vložme do života zdravú porciu dôvery v Boha a zistíme, že sa dá žiť bez obáv s stresu.“ „Bože, ja ti dôverujem, ty sa postaráš. Nebudem sa stresovať.“ „Áno, Pane Ježišu, chcem robiť veci podľa Božej vôle.“ „Naším cieľom by malo byť absolútne spoľahnutie na Boha.“ „Modlime sa nahlas.“ „Pokoj je oveľa cennejší, než majetok a čokoľvek iné.“ „Náš skutočný život sa odohráva v nás (vo vnútri).“

Manželka pastora povedala, aby sme neočakávali pomoc od človeka: „Ten mi pomôže.“ Ale očakávajme od Boha. Budujme dobrý vzťah s manželom. Sme príkladom pre deti. Dávame im duchovné dedičstvo. Ak máme pochybnosti, neznamená to, že nemáme vieru. Spoznajme zdroj pochybností a dajme ich preč: „ Odmietam zlé pocity, som Božie dieťa, miluješ ma. Viem odpúšťať. V Tebe som cenná, hodnotná.“ Keď je problém, opakujme si túto Božiu abecedu. Vždy je na nás, ako veci spracujeme. Buďme poučiteľné a meňme sa. Kto činí Božiu vôľu, zostáva naveky. Božia vôľa je byť posvätená, ďakovať Bohu v každej situácii, robiť dobre, dôverovať Bohu v každom čase. Napravme svoj život podľa Slova a uvidíme výsledky.

Majka potom vyzvala Annu Minárikovú, manželku bývalého pastora Gabriela, aby nám povedala pár múdrych slov. Nušika – ako ju voláme, hovorila, aby sme si užívali každé životné obdobie. Či sme dievčatá, ženy, manželky, mamy, babky. V rodine nech deti vidia príklad, čo má hodnotu u Boha a čo vedie do Božieho kráľovstva. Odovzdávajme Slovo, ktoré sme prijali. To duchovné dedičstvo.

Anna nás povzbudila, aby sme vedeli v správnom čase prepustiť deti. Ak nás dospelé deti popýtajú o radu, poraďme im, ale potom už nekontrolujme, či to tak urobili. Majme radosť z toho, že na dcérach vidíme, čo sme do nich vkladali. Pokračujme o stupienok vyššie do Božieho kráľovstva. Aby sme sa dostali ku väčšej viere a pokračovali. Zlé veci nás držia pri zemi. Keď máme čisté srdce, vyjde z neho niečo dobré.

Niektoré ženy potom porozprávali, ako im Boh pomohol prekonať ťažšie životné situácie. Na konci každá zúčastnená dostala od Majky darček – malý hrnček. Aby sme si pripomínali, že sme nádoby, ktoré sa premieňajú. Odchádzali sme veľmi povzbudené.

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.