Nepi len vodu, pi aj Ducha svätého

Alex Peremot, evanjelista z Lotyšska, je veselý a dynamický. V Poprade kázal 24.6.2020.

Hovoril, že žijeme v dňoch posledných časov. Pred vytrhnutím do neba uvidíme žatvu pre Ježiša. Začne veľké prebudenie vyliatím Ducha svätého. Ľudia budú jesť Božie slovo každé ráno. Čas koronakrízy bol pre kresťanov vhodný na to, aby mohli viac čítať Bibliu a stráviť chvíle s rodinou. Udržme si to, čo nám Boh dal za tri mesiace. Potrebujeme čakať na príchod Pána. Biblia hovorí: Bdejte – pozerajte na svoje životy. 

Alex hovoril, že Boh mu povedal: „Využi tento čas múdro, lebo skoro ťa pošlem a budeš veľmi zaneprázdnený. Budeš poslaný a všetko bude v poriadku. Toto nie je koniec, je to len začiatok.“ Ako je v Biblii napísané: Sláva posledného domu bude väčšia, ako prvého.

Lotyšský misionár tri až štyri hodiny denne čítal Bibliu. Opýtal sa nás, ako často za deň pijeme vodu, bez ktorej sa nedá žiť. Naša duchovná voda je Duch svätý. Pime ju každý deň a budeme šťastní  a silní  aj uprostred problémov. „Keď piješ vodu, spomeň si na Ducha svätého a pi aj Ducha svätého,”  zdôraznil Alex. Človek nežije len chlebom, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích. Nech je Biblia jedlom číslo jedna. Duch svätý ho robí delikátnym. Ak nemáš čas, čítaj  kvalitne aspoň pätnásť minút a dostaneš úžasnú moc. Niektorí kresťania nejedia svoj chlieb, alebo ho jedia len v nedeľu. Ako môžeš žiť a byť silný, keď neješ chlieb? Alebo len raz do týždňa? Ak budeš jesť každý deň „duchovné halušky“, staneš sa silným a radostným. 

Potom čítal z 24. kapitoly  Matúša o posledných časoch. Povedal, že keď uvidíme reklamy na čipy, nemusíme sa báť. Cirkev bude vytrhnutá ešte predtým, ako bude antikrist vyžadovať poklonu. Kto tak neurobí, nebude môcť nakupovať. Ale kresťania tu už nebudú. Nebojme sa toho sedemročného súženia. Boh nás chce pred týmito časmi ochrániť. Vždy chce, aby jeho ľudia unikli. Tak, ako to bolo u Noacha. Archou je cirkev, kde sme  v bezpečí a budujeme sa. 

Boh pošle na Slovensko veľké prebudenie. Keď sa kresťania stanú horúci, budú milovať svoje Biblie, cirkev bude silná a pripravená na žatvu. Koniec príde až potom, keď evanjelium s mocou bude kázané po celom svete. Budú sa diať znamenia a zázraky. Potom bude koniec. V jednej sekunde. Antikrist nemôže prísť, kým je na zemi sila, ktorá mu bráni a tá  je v cirkvi. Cirkev je duchovná vláda na zemi. V knihe Zjavenia na začiatku je cirkev spomenutá 19-krát a potom už nič. Pretože potom už bude v nebi. Prídeme pred súdnu stolicu, aby sme prijali odmenu za to, čo sme urobili tu na zemi. Potom pôjdeme na svadbu Baránkovu. A  na zemi bude súženie. Potrebujeme robiť rýchlu prácu predtým, ako príde Ježiš. 

Pastor z Lotyšska sa na konci modlil za ľudí. Videli sme veľké prejavy Božej moci. Na záver sa opýtal: „Keby bolo zajtra vytrhnutie, obstojíš? Miluješ svoju Bibliu? Si skutočný kresťan?“ Povzbudil nás, aby sme boli pripravení každú minútu.

Celé zhromaždenie si môžete pozrieť v tomto videu:

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.