Obraz tvojho srdca

V nedeľu18.5.2014 sme mali možnosť vypočuť si počas zhromaždenia Božie slovo v podaní pastora Mária Ovčára, pastora zboru v Košiciach a Liptovskom Mikuláši.

Mala som možnosť dať tejto kázni názov a tak som ju nazvala: „Obraz tvojho srdca“. Bolo to slovo, ktoré nás vyzývalo k tomu, aby sme si vybrali, aký obraz si my sami namaľujeme na svoje srdce.

Kým sa necháme inšpirovať? Strachom, okolnosťami, zlou správou alebo Božím Slovom? Buď spolupracuješ s diablom, hovoríš a vidíš to, čo ti on šepká do tvojho ucha, čo ti predkladá pred oči, alebo si spolupracovník Boží a prikloníš sa k pravde Božieho Slova o tvojom živote, o okolnostiach, v ktorých sa nachádzaš.

Každý z nás sa počas života stretne s rôznymi nepriaznivými okolnosťami, problémami. Ide o to ako s nimi naložíme.

Dávid omnoho skôr ako sa stal kráľom išiel do boja s Goliášom, ktorý zastrašoval celý Izrael, ktorého sa všetci báli a žiaden z bojovníkov nebol dosť odvážny na to, aby sa mu vzoprel. Keď však prišiel Dávid, priamo v boji, zoči-voči obrovi vyznal to, o čom bol presvedčený v hĺbke svojho srdca. Nedal sa zastrašiť tým, čo kričal Goliáš, ale povedal: „Dnes ťa Hospodin vydá do mojich rúk, zrazím ťa a zotnem ti hlavu.“

Jozue a Káleb, ktorí boli medzi dvanástimi vyzvedačmi, ktorí išli prešpehovať zasľúbenú zem, videli presne to isté ako zvyšných desať vyzvedačov. Desiati však povedali. „Ľud, ktorý obýva krajinu je mocný, mestá má opevnené. Tam sme videli obrov, pripadali sme si vo vlastných očiach ako kobylky“. Jozue a Káleb však hovorili:     “ Zaberieme krajinu, lebo ju určite premôžeme.“ A tak len oni dvaja zo svojej generácie zaujali zem, ktorú Boh zasľúbil celému Izraelu a to, o čom boli presvedčení vo svojom srdci sa naozaj naplnilo.

Dávid v Žalme 112 spieva: „Blahoslavený, kto sa nebojí zlej správy, ktorého srdce je pevné a dúfa v Hospodina. Neochvejné je jeho srdce, nebojí sa, kým neuzrie pád svojich protivníkov.“

A tak aj ty, neboj sa zlej správy, neboj sa obrov, ktorí obkolesili tvoj život, aby ťa zastrašovali. V probléme viď príležitosť, viď riešenie, veď Boh je na tvojej strane. On sa chce ukázať práve skrze tvoj život v celej svojej sláve a sile.

Plň svoje srdce slovom Božím, maľuj si obraz, ktorý je v súlade s Božím slovom, kresli si svoju budúcnosť na plátno svojho srdca, polož zasľúbenia o víťazstve a teš sa, lebo Boh svoje slovo zaiste aj naplní. Prikloň sa k Božím plánom pre tvoj život a nenechaj sa oklamávať diablom.

Tvoja budúcnosť bude to, čo budeš vkladať do svojho srdca, čo budeš vidieť svojimi očami, o čom budeš presvedčený v hĺbke svojho srdca.

006

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.