Prinášame Božiu lásku

V pondelok 15.1. 2024 sme boli opäť navštíviť obyvateľov Domu sociálnych služieb v Batizovciach. Zišli sa vo veľkom počte a čakalo nás mimoriadne srdečné privítanie. Hádam aj za celý rok sa nám nedostalo toľko objatí a bozkov, ako práve od týchto ľudí. Sú ako deti, žijú v ich zvláštnom, uzavretom svete a aj keď je o nich veľmi dobre postarané po každej stránke, vnímali sme, ako veľmi im chýba láska, pozornosť, osobné rozhovory, pochvala, objatie. Krásne na týchto ľuďoch je, že vrátia oveľa viac, ako dostanú… A tak hoci vždy prídeme s darčekmi, koláčom, tvorivou dielňou a predovšetkým slovom evanjelia, odchádzame vyobjímané a omnoho bohatšie, ako sme prišli. Však napokon slovo hovorí: „Čo by som ľudskými jazykmi hovoril, aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som iba cvendžiacim kovom a zvučiacim zvonom.“ A tak ďakujeme Pánovi za možnosť Jeho lásku prinášať tam, kde treba a odniesť si jej viac, než sme dali.

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.