Prvá regionálna konferencia 2024

Konala sa od 8.3. – 10.3.2024 pod názvom Až do posledných končín zeme.

V piatok večer na konferenčnej mládeži kázal pastor zo Spišskej Novej Vsi Zbyněk Drlík, spolu s manželkou Peťou Drlíkovou. Vybrali si tému komunikácia a zvládli ju excelentne.

Celá zručnosť komunikácie je v tom, že vieme počúvať. Neskáčeme do reči. Keď sa rozpráva, za slovom je veľmi často duch. Každé slovo má moc. Nech tvoje slová nie sú prázdne. Keď ťa niečo nutká, zahryzni si do jazyka. Keď hovoríš vtip, nech nikoho neponíži. Ak tvoja komunikácia nesie dobré ovocie, tak komunikuj. Ježiš hovoril v podobenstvách. Božie Slovo má moc v tebe uvoľniť tvoju kreativitu, talent. Nech tvoje rozprávanie je na požehnanie.

Preto nebuďte nerozumní, ale pochopte, čo je Pánova vôľa. A neopíjajte sa vínom, lebo v ňom je samopašnosť, ale buďte naplnení Duchom. Hovorte spoločne žalmy, hymny a duchovné piesne, v srdci spievajte a oslavujte Pána. Ef. 5: 17-19

Zbyňo povedal krásnu myšlienku: „Čím dlhšie hľadím na Ježiša, tým viacej vnímam, aké je dôležité, čo vychádza z mojich úst.“

Keď rozprávaš v jazykoch, tvoje ústa sa očisťujú. Si povolaný, aby si hovoril slová života. Aby sa evanjelium dostalo až do posledných končín zeme.

Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Ján 15:3

Zbyňo hovoril aj o umelej inteligencii a veľmi múdro odpovedal na niekoľko otázok divákov.

V sobotu doobeda kázal pastor z Podolínca, Mário Gažik. Hovoril o Štefanovi, ktorý mal veľmi úspešnú službu a bol ukameňovaný. Ak žiješ v dokonalej Božej vôli, tak budeš šťastný aj napriek okolnostiam. Božia vôľa je, aby sme zaberali mestá a obsadili, čo nám Boh vymeral. Aby cirkev v týchto mestách bola silná a slávna. Ukazujme Krista skrze naše životy. Nech je v našich srdciach vášeň pre evanjelium, túžba, aby boli ľudia spasení. My sme prebudení, lebo Boží duch je v nás. V tomto svete sú ľudia, ktorí hynú, ale my im máme čo dať. Máme odpovede pre tých, ktorí sa trápia. Buďme ako poslovia, ktorí prinášajú Božie správy.

Lebo stvorenstvo túžobne očakáva zjavenie Božích synov. Rim. 8:19

Dovoľ, nech ťa Boh naladí na tú správnu nôtu. Aby tam, kde si, boli zmenené ľudské životy.

Pokračovali sme v sobotu večer a kázal pastor zo Spišskej Belej, Ján Repka. Hovoril, že vo svete sú ľudia, ktorí ešte nie sú na tejto ceste, ako my. Povedzme im o Ježišovi. Prvá vec je, aby sme boli ochotní vychádzať. Rozmýšľajme, aký máme okruh známych. Čokoľvek robíme, robme to s cieľom, aby sme zasahovali ľudí zvonku. Našou najväčšou radosťou sú noví ľudia. Toto pôjde s nami do neba. Ján Repka objasnil, čo je cieľom nášho pokračovania. Sú to mimoriadne divy a zázraky.

Sme povolaní ísť do končín zeme a hlásať evanjelium. Keď vykročíme, dáva sa do pohybu duchovný svet. Toto je náš cieľ, aby sa Pán dotýkal ľudí. Pomáhajme ľuďom dostať sa z chaosu do poriadku. Hovorme im pravdu Božieho slova aj o krste ponorením. Zainvestujme svoje obdarovanie do tela Kristovho.

V nedeľu doobeda kázal popradský pastor Peter Minárik. Žijeme preto, aby sme hľadali Boha. Cieľom je priniesť ľuďom, čo sme spoznali v Ježišovi Kristovi. Láska sa vždy prejaví smerom k druhým. Keď slúžiš, dostaneš naplnenie. Dávaš sám seba a vidíš, že sa vedia premeniť ľudské životy.

Kde sú tvoje posledné končiny zeme? Tam, kde ty žiješ. Tam nes evanjelium. Aj keď ti zlorečia. Máš v srdci súcit s tými ľuďmi. Láska Božia je oveľa väčšia, ako bolesť, ktorú ti vie spôsobiť človek. Nevadí ti, že ťa prenasledujú. Nech je v tebe taký oheň, ktorý ľahko prechádza na druhých. Ježiš chce, aby ten oheň horel. Aké dobré bolo byť v Božej prítomnosti. Počas konferencie sme do nej prichádzali spolu s chválami skupín New level, Romani Archa a Tymy. Na nedeľnej bohoslužbe sa pokrstilo 21 ľudí. Na konci sme mali večeru Pánovu.

Popradský pastor Peter Minárik povedal, že cieľom konferencie je, aby sa náš oheň znova naštartoval. Pôjdeme do posledných končín zeme. Ale potrebujeme ísť S NÍM.

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.