Som veriaci kresťan a rád čítam Sväté Písmo. Preto Vás chcem porosiť, vysvetlite mi prosím verš, ktorý Ježiš hovorí apoštolovi Petrovi v evanjeliu „Pas moje ovce.“

Rád počujem, keď niekto číta Božie Slovo.

Ježiš hovorí s Petrom potom ako bol vzkriesený, keď ho Peter trikrát zaprel.

Dáva mu trikrát otázku. Dvakrát sa ho pýta: Miluješ ma? A raz sa ho pýta: či ma máš rád?

Peter odpovedá vždy rovnako: Ty vieš, že ťa mám rád.

Keď Ježiš vysloví slovo miluješ ma, tak použije slovo agape, čo je seba vydávajúca láska.

Peter odpovedá mám ťa rád, kde je použité slovo fileo, teda bratská, priateľská láska.

Peter si uvedomuje, že nevie milovať tak ako Ježiš, že by nevedel seba vydať za druhých ako Ježiš, čo On dokázal na kríži. Vyznáva, že vie milovať len na nižšej úrovni. Ježiš chcel od Petra, aby trojitým vyznaním zrušil to, že trikrát zaprel Krista. Ježiš sa dopredu modlil za Petra, aby pre túto vec Peter nestratil vieru. Zároveň mu Ježiš trikrát zopakoval, že chce aby bol Peter pastierom oviec, aby prevzal poverenie a nasledoval Ježišovu službu na Zemi, aby privádzal ľudí k Ježišovi a duchovne sa o nich staral. Peter si pravdepodobne po svojom zapretí myslel, že už ho Pán zavrhol pre jeho zlyhanie, tak mu Ježiš znovu potvrdil, že s ním počíta.

Je to veľkým povzbudením aj pre nás, aby sme vedeli vždy vyznať svoje pády, zapretia a hriechy. Keď to urobíme, Pán s nami aj naďalej počíta a my Mu môžeme slúžiť a nasledovať Ho.

Tretíkrát Ježiš použil Petrove slovo na lásku. Peter máš ma rád? Takže Ježiš sa skláňa k nám na našu úroveň, aby nás pozdvihol na svoju.

Aj pre nás platí, aby sme ľuďom okolo nás hovorili Božie Slová večného života.To je podstata výroku: Pas moje ovečky.

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2023 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.