Tvoje auto sa zmení na lietadlo

26.5.2019 na nedeľnej bohoslužbe sme privítali Valeriu Zechin, manželku amerického misionára Marka Zechina. Slúžia na Východnom Slovensku už viac ako 20 rokov.

Mark sa pred kázaním za ňu pomodlil.  Valeria je dieťaťom misionárov a aj manželkou misionára, takže má zaujímavý život. Povedala, že nám priniesla niečo od Boha. Nemá recept, lebo každý z nás je iný, jedinečný a pre každého Boh robí veci iným spôsobom.

Manželstvo je vzťah. Dvadsaťštyri hodín denne, sedem dní v týždni. Nemôžeš si  zobrať voľno. A vzťah s manželom či priateľmi niekedy nie je dokonalý, pretože ľudia nie sú perfektní. Valeria väčšinu života prežila v rôznych kultúrach a v detstve mala aj zraňujúce zážitky. Povedala, že verí, že chceme vo svojom živote viac z Boha a že v nás chce vyvolať hlad a nádej. Možno aj my sme boli posledné roky zranení. Ale Boh má pre nás viac. Nie je to len o nás, ale o ľuďoch, ktorých sa chce Boh skrze nás dotknúť. Sú rôzne spôsoby, ktorými môžeme problémy riešiť. Citovala 1. list Petra, 3. kapitolu:

„ Podobne ženy, poddané buďte svojím mužom, aby ste mužov, ktorí sa protivia Slovu, mlčky získali svojím obcovaním, až uvidia vaše cudné obcovanie v bázni. Vaša ozdoba nech nie je vonkajšia: zapletené vlasy, navešané zlato, naobliekané šaty, ale skrytý človek srdca, to jest neporušiteľný a pred Bohom veľmi vzácny duch krotkosti a tichosti. Tak sa ozdobovali kedysi aj sväté ženy, ktoré dúfali v Boha a boli poddané svojim mužom: ako Sára, ktorá poslúchala Abraháma a nazývala ho pánom. Vy ste jej dcérami, keď dobre robíte a nebojíte sa nijakého postrachu.“ 1 Petra 3:1-6 „Podobne mužovia, uznanlivo nažívajte so ženským pokolením ako so slabším a uctite si ich ako spoludedičky milosti života, aby vaše modlitby neboli daromné. Konečne: všetci buďte jednomyseľní, súcitní, milovníci bratstva, milosrdní, pokorní. Neodplácajte sa zlým za zlé, ani zlorečením za zlorečenie, ale naopak. Žehnajte, lebo na to ste povolaní, aby ste zdedili požehnanie. Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech si zdržuje jazyk od zlého a ústa od ľstivých rečí. Nech sa odkloní od zlého a dobre činí, hľadá pokoj a snaží sa za ním.“ 1Petra 3: 7-11

Sára bola uvedená ako príklad. Aj my sa máme poddať, ako ona. Boh Abrahámovi povedal, aby išiel do inej krajiny a ona ho nasledovala. Ale nebola dokonalá. Mala problém s manipuláciou. Vedela, že Boh chce,  aby mali veľa detí. Myslela si, že Boh potrebuje jej pomoc. Povedala Abrahámovi, aby spal s jej slúžkou, aby mali dieťa. Jej manipulácia vytvorila problém. Potom sa jej nepáčila situácia, v ktorej sa ocitla. Nerobila pokánie, ale zhodila to na Abraháma.

My ženy máme rady, keď sú veci na poriadku. Keď je poriadok v dome, aj vo vzťahoch. Chceme vzťahy napraviť a pomôcť Bohu. Valeria priznala, že aj ona s tým zápasí, pretože pracuje s ľuďmi. Ale už je v tom oveľa lepšia, ako bola. Miluje ľudí, aj keď vidí, že robia zlé rozhodnutia. Je  tenká línia medzi tým, aby sme im pomohli a povzbudili ich a medzi tým, aby sme ich zmanipulovali. Keď máme vzťah s neveriacimi, môžeme ich získať tým, že máme čisté správanie.

Ak chceme byť ako Sára, potrebujeme robiť v živote dve dôležité veci: robiť dobre a rešpektovať bez strachu. Strach produkuje kontrolovanie, manipuláciu.  V manželstve nežijeme s niekym, kto je dokonalý. Stále budeme pokúšané, aby sme partnera vylepšovali. My ženy máme radary, pozrieme sa a vieme, či sú ľudia šťastní, alebo smutní. Ale nie je to vždy náš boj, aby sme to napravili. Boh chce, aby sme Mu dôverovali. Našou prácou nie je ľudí napraviť, ale byť dobrým príkladom.

Valeria povedala, že hľadala nové zjavenie, ktoré by jej prinieslo pravdy a zmenilo by zmýšľanie človeka. Boh jej stále ukazuje: LÁSKA. Ak sa pozeráte na ľudí, manžela a vidíte veci, ktoré nie sú v poriadku, nemusíte to napraviť. Všetko, čo Boh chce, je to, aby ste ich milovali a rešpektovali. Láska je ako materská škôlka. My chceme vysokú školu, ale stále sme v škôlke. Musíme znova získať späť lásku. Pozerajme sa cez oči Boha a oči lásky.  Zmena ľudí nie je vždy cieľom. Niekedy Boh robí niečo v našom živote. Dáva nám ľudí, aby sme z tých problémov narástli. Keď nemáme výzvy, nebudeme rásť. Keď sa cítime pohodlne, nemusíme držať srdce pod kontrolou. Ak máme problémy s ľuďmi, odpoveďou je LÁSKA. Neexistuje recept, akých päť bodov máme urobiť, ale len smelo prísť do prítomnosti Božej. Na výzvy v živote je odpoveď: milosť.

Pristupujme teda s dôverou ku trónu milosti, aby sme prijali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravý čas. “    Žid. 4:16

Problémom môže byť aj naše ego. Ja…Moje… Máme dušu. Prichádzajú veci, ktoré ju ovplyvňujú. To, čo cítime, nemusí byť vždy hriešne. Nie je hriechom, keď prežívame smútok, ťažobu, tlak. Zlé emócie môžeme ignorovať, dostať pod kontrolu, alebo manipulovať. Keď ich ignorujeme, nie je to správne. Ale nemusíme im dovoliť, aby za nás robili naše rozhodnutia. Nerobme rozhodnutia na základe emócií, ale na základe Božieho plánu pre náš život. Robíme aj chyby, ako Sára. Ale nesmieme im dovoliť, aby ovplyvňovali náš život.

Ak je v nás zlý sľub, neodpustenie, súdenie, čokoľvek, čo nás odďaľuje od Boha, zoberme tú stenu a dovoľme, aby spadla. Valeria nás vyzvala, aby sme smelo prišli k trónu milosti a zbúrali ju. Bez ohľadu na to, čo sa stalo v našom živote, Boh to použije na dobré. Nepozerajme sa na to, čo je dnes. Ovplyvňuje nás to. Pozerajme na veci z Božej perspektívy. Pripusťme, že naše auto sa zmení na lietadlo. Nezáleží na tom, ako to vyzerá tu dole, keď prenikneme cez oblaky, tam je vždy slnko. Nepozerajme na búrky, pozerajme na vzťah s Bohom. Zapnime svoje lietadlo a leťme hore.

Valeria hovorila, že si chcela pripraviť päť bodov kázne. Ale Boh jej to nedával. Povedal jej: „ Choď tam a buď sama sebou. Budú tam ľudia, ktorí utrpeli stratu alebo majú stenu medzi sebou a Bohom.“

Manželka Marka Zechina pripustila, že keď im zomrela dcéra, bola vzdialená od Pána. Ale Božia milosť ju neprestajne volala, až tak, že teraz je bližšie k Bohu, ako bola v minulosti. Vyzvala nás, aby sme nezameriavali pozornosť na búrky a boje, ale trávili čas s Bohom. On je odpoveďou. Pomôže nám vo výzvach, v manželstvách. Na záver sa modlila za ľudí, ktorí chceli zbúrať stenu, aby vedeli byť ako lietadlo. A Mark dodal, nech to Boh napíše na naše srdcia prstom svojho Ducha.

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.