Vedený Svätým Duchom 2

Peter Minárik

532 zhliadnutí
Aj my máme mať charakter baránka, ako Ježiš. Roznecovať ducha moci, lásky a zdravého rozumu. Bohoslužba Poprad, streda 27.3.2024 18.30 //OBSAH [00:00:00] Začiatok kázne [00:07:36] Svoj hnev môžeš obrátiť voči diablovi, voči skutkom diabla, ale nie voči človeku, nie voči Bohu. [00:30:39] Svätý duch ti dá schopnosť milovať ľudí. //Ak POTREBUJETE MODLITBU Ak máte akúkoľvek potrebu, zápasíte so životnými problémami, Boh je ten, ktorý dáva riešenie. On je ten, ktorý je lekár a utešiteľ. Nečakajte a napíšte SMS alebo zavolajte na tel. čislo 0904 814 881. Boh je dobrý! //NEPREHLIADNITE Vedený Svätým Duchom - Peter Minárik https://poprad.milost.sk/watch?v=VVBLqpjuL_U Premeň svoju myseľ 5 - Peter Minárik https://poprad.milost.sk/watch?v=qzg68XydrZE
Zobraziť viac
//BOHOSLUŽBY POPRAD Prinášame vám pravidelné bohoslužby z Popradu. Online každú nedeľu o 10:00h. // ODKAZY Web https://poprad.milost.sk/o-nas Facebook https://www.facebook.com/krestanskespolocenstvopoprad/ Instagram https://www.instagram.com/kspoprad/ // TYMY / CHVÁLY POPRAD Youtube TYMY https://www.youtube.com/@tymypoprad Facebook TYMY https://www.facebook.com/tymychvalypoprad/ Instagram TYMY https://www.instagram.com/kapela.tymy/ // KONTAKT Kresťanské spoločenstvo Poprad Moyzesova 27, 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom) E-mail: poprad@milost.sk Tel: +421 904 814 881 IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX #bohosluzbypoprad #tymychvaly #krestanskespolocenstvo #onlinebohosluzby #peterminarik #milostpoprad

Nedávne bohoslužby

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.