Deti biť alebo nebyť rodičom II.

Keďže mu to nešlo cez hlavu, musíme použiť „rukolapný spôsob“, čiže remeň alebo prút. V jeho záujme! Samozrejme, že to musíme robiť s láskou, a nie dieťa trápiť. Nie v zlosti! Nie ho trošku fackať, trošku udrieť po zadku, trošku udrieť po ruke. Ale treba zobrať napríklad remeň, nohavičky dolu a jeden dobrý úder na jeho zadok vypôsobí, že bude poslúchať a obchádzať elektrickú zásuvku. Dieťa v takomto veku vôbec nerozumie tomu, ak mu budeš vysvetľovať, že elektrika ho mohla zabiť. Tvoje filozofovanie, že keď bude starší, tak sa naučí a pochopí a nebude to robiť, je iba únik od zodpovednosti a vystavenie dieťaťa nebezpečenstvu smrti. Samozrejme, že to pochopí. Ale v takom prípade, ty si nenaučil dieťa poslušnosti. To je to najhlavnejšie. O elektrine ho naučia aj v škole. Poslušnosti majú naučiť rodičia! Prečo to má robiť nápravno-výchovné zariadenie na účet daňovníkov? Deti, mládež a často ani dospelí nevedia, že sa rútia do záhuby.

Konkrétne vo veku dvoch – troch rokov už má dieťa pomáhať robiť nejaké drobné práce v záhrade, v kuchyni alebo v kúpeľni. Aby ste rozumeli, v tomto veku sa má dieťa naučiť pomáhať. Ježiš hovorí, že On robí to, čo vidí robiť Otca. Keď dieťa v tomto veku naučíte pomáhať, keď mu je to hračkou, aj práca mu bude ľahká a bude mu radosťou. Keď už vaša „dáma“ bude mať sedemnásť rokov a chce sa vydať, a vy ju chcete vtedy naučiť umývať riad alebo okná, bude to pre ňu veľmi ťažké, aj pre vás, aj pre jej prípadného nápadníka, ak by si takéto stvorenie ozaj chcel niekto rozumný vziať.

Ak nenaučíte chlapca pripraviť si raňajky, nájsť si správne oblečenie, urobiť po sebe poriadok, buď z neho vychováte rebela (to sa dá urobiť aj ináč), alebo infantilného chlapčeka, ktorému aj v tridsiatke mamička natiera chleba a po jedle utiera ústa.

Primeraný trest

V každom veku má byť primeraný trest. Primeraný trest za neposlušnosť vypôsobí poslušnosť na dlhú dobu, nielen v príslušnej oblasti. Neprimeraný trest vypôsobí buď neposlušnosť, teda bude vec opakovať za rodičovskej neprítomnosti alebo vzburu, zranenie, odmietnutie. Toto by snáď ako príklad mohlo postačiť, ale ak rodič nie je ochotný potrestať svoje vlastné dieťa, tak vychováva cudzoložňa a dáva na vedomie, že dieťa nie je jeho, lebo mu nepreukazuje lásku. Po ukáznení našich synov remeňom, moja manželka išla do spálne a tam plakala, že bije svoje vlastné deti. Láska – výchova bolí aj dieťa aj rodiča, ale prináša dobré ovocie. Teraz tomu rozumieme, vidíme ovocie.

Pr 22:15 „Bláznovstvo väzí v srdci chlapca, ale trestajúci prút ho odstráni z neho.

Pr 23:13 „Nezdráhaj sa trestať chlapca; nezomrie, keď ho vyšľaháš prútom.

Ak rozbijú naše deti okno, tak potrebujeme v pokoji a bez emócií vec s nimi prediskutovať a zistiť príčinu, prečo okno rozbili. Ak to bolo pre neposlušnosť, napr., že v izbe sa nemajú hrať s loptou, že im to bolo zakázané, majú byť potrestané. Nie za to, že rozbili okno, nie za to, že pri tom sa rozbila váza v hodnote desaťtisíc, ale za to, že neuposlúchli zákaz. Rozumiete, že neposlúchli zákaz. Ak sa deťom niečo nezakázalo (primerane veku), niet práva na trestanie. Nech sa stala akákoľvek škoda. To je chyba rodičov. Deti nemôžeme trestať za následok – škodu, ktorá vznikne. Karháme neposlušnosť. Treba si uvedomiť, že poslušnosť je duchovná veličina, ktorá priamo súvisí s vierou. Pripomeňme si , že Pavol hovorí o viere, Peter o poslušnosti.

Viera je poslušnosť Božiemu slovu. Výchova smeruje k poslúchaniu Božieho slova.

Hyperaktívne dieťa

Niekedy sa rodičia, ktorí si nevedia poradiť so svojím dieťaťom snažia obhájiť svoju neschopnosť tým, že nazvú svoje dieťa hyperaktívnym. Pravdou je, že existuje takéto niečo, ale je to skutočne zriedkavá diagnóza. Zo skúsenosti: Mamička šesťročného synčeka hovorí, že je hyperaktívny, že vie, čo chce, že je cieľavedomý, že čo chce, dosiahne, že je vodcovský typ a ďalšie hlúposti. Medzitým chlapček čupí na dosť frekventovanej ceste a tam sa s niečím hrá. Hovorím jej, on nie je hyperaktívny, ale neposlušný. Volá ho na chodník: „Miláčik, poď sem, no poď, tam ťa môže zraziť auto, no poď, ukáž ujovi, že si poslušný.“ Ďalej vysvetľuje: „Ale keď ho volám na obed, tak pribehne ihneď.“ Treba jasne rozlíšiť, čo je neposlušnosť a čo ostatné. Už ten výraz – to slovo dostatočne vyjadruje význam slova.

Výchova detí vo veľkej miere závisí na jednote manželov. Ak sú manželia nejednotní, dieťa už vo veku troch-štyroch rokov i skôr, dobre rozpozná, u koho docieli to, čo ono chce. Ak takáto výchova pokračuje, z dieťaťa vyrastá pokrytec a vzbúrenec voči jednému z rodičov a toho druhého si prestane vážiť, neskôr oboch. Samostatným problémom sú otcovia a ich dcéry. Otcovia sú skôr ochotní vypočuť prosbu svojej dcéry, čím ju vlastne oddeľujú od matky, ktorá by sa v budúcnosti mala stať jej priateľkou.

Nenaplnené túžby rodičov

Môže sa stať aj to, že niektorý rodič je viac povoľný dorastajúcemu dieťaťu ako je vhodné alebo dokonca morálne. Ja som vždy túžil už ako malý chlapec mať nožík. Keď moji synovia trošku dorástli, každému som kúpil nožík. Na moje sklamanie sa ma spýtali: „Na čo mi to bude?“ a odložili ho. Viete prečo som im tie nožíky kúpil: Lebo to bola moja túžba od detstva, mať nožík. Keď som sa zamýšľal, prečo niektorý rodič dovolí svojej dcére už v ZDŠ-ke farbiť si vlasy, maľovať si nechty, túlať sa po nociach, chodiť po pochybných podnikoch… koreňom môže byť nenaplnená túžba rodiča, ktorý dovolí, aby sa naplnila jeho túžba u jeho dieťaťa. Ak hriešna túžba zostala v srdci rodiča, ľahko ju dovoľuje napĺňať svojmu dieťaťu. Potom sa zhrozí z dôsledkov. Chudák dieťa.

Čo by povedal rodič, keby sa stalo jeho dcére toto. Muž zastaví tú dámičku: „Smiem sa vás niečo spýtať?“ „Áno, nech sa páči.“ „Ste prostitútka?“ Dámička sa rozčertí. Záležitosť sa nakoniec dostane až k súdu. Muž sa obhajuje: „Ja som tak usudzoval podľa jej oblečenia a chovania.“ Najvyšší Sudca hovorí: „Beda tomu, z koho pohoršenie vychádza.“ Môže si znovuzrodená deva obliecť to, čo sama chce, čo je módne, čo zvýrazňuje sexibilitu, čo priťahuje oči mužov?

Sexualita

Stretli sme sa s prípadom, že jedna „nešťastná deva“ hovorila, že má ohromnú smolu, že bola už trikrát znásilnená. Posledný prípad sa dostal až pred sudkyňu. Na otázku, kedy sa to stalo, dostala odpoveď, že pred štrnástimi dňami. Neznovuzrodená sudkyňa jej povedala: „Keby vám doniesol po desiatich dňoch kytičku kvetov, bolo by to znásilnenie?“ Odpovedá: „Nie.“ Dostala odpoveď: „Ty hlupaňa, neviem koľko máš rokov, ale konáš tak, ako by si ešte nedokončila osobitnú školu. Poslúchaj rodičov.“ A mala pravdu.

Dievčatkám, ale i málo väčším chlapcom sa páčia bábiky typu „Barbie“. Táto vec môže mať negatívny vplyv na výchovu, lebo zobúdza u detí sexuálne predstavy a žiadostivosť. Treba pomôcť deťom, aby si zbytočne neuvedomovali svoju sexualitu, dievčatá svoju sexuálnu príťažlivosť a chlapci sexuálnu žiadostivosť. Nie je dobré, ako hovorí Šalamún, zobúdzať lásku. Chlapci veľmi rýchlo inštinktívne rozpoznajú dievča, ktoré si viac uvedomuje svoju sexuálnu príťažlivosť. Tú si viac chlapci všímajú a majú k nej provokačné reči.

Každá deva má mať svoju duchovnú autoritu. Tou autoritou je otec. Ak je deva v inom meste, teda mimo priameho vplyvu otcovského domu, má hľadať autoritu zboru v príslušnom meste alebo vhodný manželský pár.

Zodpovednosť

Rodič je zodpovedný za výchovu svojho dieťaťa. Najväčší a najlepší vplyv na dieťa má vzorné chovanie a vzťahy rodičov. Po znovuzrodení sa rodičov alebo jedného z nich treba uplatňovať žido-kresťanské morálne zásady vo výchove i vo vzťahoch. Rodič sa nemôže vzdať zodpovednosti za výchovu dieťaťa. Dieťa nevychováva škola ani nedeľná besiedka, ale rodičia. Zrieknutie sa detí znamená nešťastie aj pre ne samotné. Veľa zmôže modlitba spravodlivých rodičov.

Rodičia, zvlášť matka, by mali vždy PRAVDIVO vedieť, kde je ich dcéra – syn a s kým. To je normálna zásada v rodine, že sa vzájomne vie, kde sa kto nachádza. Ak vedia deti o pohybe rodičov, bude im to prirodzené.

Rozhodne nie je vhodné, aby sa kresťania dali tetovať. Dovolenie dievčatám maľovať si tvár, farbiť vlasy, nechty a akýmkoľvek spôsobom zvýrazňovať sexualitu, poukazuje na chybu u rodičov. Možno na nenaplnenú túžbu, na morálnu slabosť, na vplyv sveta a nesprotivenie si hriechu až do krvi.

Ľudia majú radi vo váze pekný kvet, ale keď odkvitne, majú s ním problém, začne zapáchať, voda hniť. Ešte väčší problém majú rodiča s tým, keď vypestujú „odkvitnutú pannu“.

Zamilovanosť u detí

Netreba byť prekvapeným, keď sa ešte v predškolskom veku chlapček, či dievčatko „zamiluje“. Záleží na múdrosti rodičov, ako toto usmerniť. Ak sa však toto vyskytne u školákov, treba o tejto téme s nimi jasne hovoriť a zatrhnúť ich vzťah. U tých starších, asi stredoškolákov, to môže byť ešte vážnejším problémom. Zväčša sa to stáva tam, kde dieťa nedostávalo dostatok nepodmienenej lásky v rodine.

Ing. Gabriel Minárik, (06. 02. 2006), vydané v mesačníku Logos č. 8/2005

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2021 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.