Príťažlivosť evanjelia

Peter Minárik

352 zhliadnutí
Opis: Čo presvedčí ľudí, že evanjelium je pravda? Keď uvidia ľudí, ktorí ho reálne žijú... Bohoslužba Poprad, nedeľa 18.6.2023 10.00 // OBSAH [00:00:00] Začiatok kázne [00:00:12] Je dôležité, aby evanjelium bolo mocou Božou a je mocou Božou na spasenie každému, kto počúva. [00:08:40] Tá slaň, tá chuť života, musí byť v nás a keď ju máš, tak si príťažlivý pre ostatných. //Ak POTREBUJETE MODLITBU Ak máte akúkoľvek potrebu, zápasíte so životnými problémami, Boh je ten, ktorý dáva riešenie. On je ten, ktorý je lekár a utešiteľ. Nečakajte a napíšte SMS alebo zavolajte na tel. čislo 0951 004 271. Boh je dobrý! //NEPREHLIADNITE Praktizuj autoritu a moc - Peter Minárik • Praktizuj autorit... Si nové stvorenie - Peter Minárik • Si nové stvorenie... //BOHOSLUŽBY POPRAD Prinášame vám pravidelné bohoslužby z Popradu. Online každú nedeľu o 9:00h. // ODKAZY Web https://poprad.milost.sk/o-nas Facebook https://www.facebook.com/krestanskesp... Instagram https://www.instagram.com/kspoprad/ // TYMY / CHVÁLY POPRAD Youtube TYMY / @tymypoprad Facebook TYMY https://www.facebook.com/tymychvalypo... Instagram TYMY https://www.instagram.com/tymymarek/ // KONTAKT Kresťanské spoločenstvo Poprad Moyzesova 27, 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom) E-mail: poprad@milost.sk Tel: +421 904 814 881 IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX #bohosluzbypoprad #tymychvaly #krestanskespolocenstvo #onlinebohosluzby #peterminarik #milostpoprad

Nedávne bohoslužby

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.