Zmierenie

Peter Tarajčák

254 zhliadnutí
Čo očakáva otec od syna? A čo syn od otca? Naučme deti mať osobný vzťah s Bohom. Bohoslužby Poprad | Nedeľa 26.11.2023 10.00 // OBSAH [00:00:00[ Začiatok kázne [00:03:48] Ako sú na tom napríklad naše deti, naše potomstvo, či nie sú aj ony náhodou rukojemníci niekoho? [00:18:50] Naučiť deti, aby vedeli rozoznať dobré a zlé. //Ak POTREBUJETE MODLITBU Ak máte akúkoľvek potrebu, zápasíte so životnými problémami, Boh je ten, ktorý dáva riešenie. On je ten, ktorý je lekár a utešiteľ. Nečakajte a napíšte SMS alebo zavolajte na tel. čislo 0904 814 881. Boh je dobrý! //NEPREHLIADNITE O vode a Živej vode - Milan Kopáč https://poprad.milost.sk/watch?v=-x-0FFMImjo Modlitba Pánova - Daniel Mačák https://poprad.milost.sk/watch?v=PmJAu2AZX9c
Zobraziť viac
//BOHOSLUŽBY POPRAD Prinášame vám pravidelné bohoslužby z Popradu. Online každú nedeľu o 10:00h. // ODKAZY Web https://poprad.milost.sk/o-nas Facebook https://www.facebook.com/krestanskespolocenstvopoprad/ Instagram https://www.instagram.com/kspoprad/ // TYMY / CHVÁLY POPRAD Youtube TYMY https://www.youtube.com/@tymypoprad Facebook TYMY https://www.facebook.com/tymychvalypoprad/ Instagram TYMY https://www.instagram.com/kapela.tymy/ // KONTAKT Kresťanské spoločenstvo Poprad Moyzesova 27, 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom) E-mail: poprad@milost.sk Tel: +421 904 814 881 IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX #bohosluzbypoprad #tymychvaly #krestanskespolocenstvo #onlinebohosluzby #peterminarik #milostpoprad

Nedávne bohoslužby

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.