Viera, ktorá oživuje

Peter Minárik

253 zhliadnutí
Skúsenosť sa snaží presvedčiť nás, že obraz skutočnosti, ktorý je vybudovaný v našej hlave je pravdivý. Ako sa to dá zmeniť? Bohoslužba Poprad, streda 14.6.2023 18.30 //OBSAH [00:00:00] Začiatok kázne [00:15:59] Viera je presvedčenie o veciach, ktoré sa nevidia. To znamená - nemusíš mať s nimi skúsenosť. [00:20:32] Naša skúsenosť sa spolieha na to, čo sa udialo, ale my potrebujeme stavať na tých veciach, ktoré sú objektívna pravda. A objektívna pravda je Božie slovo. //Ak POTREBUJETE MODLITBU Ak máte akúkoľvek potrebu, zápasíte so životnými problémami, Boh je ten, ktorý dáva riešenie. On je ten, ktorý je lekár a utešiteľ. Nečakajte a napíšte SMS alebo zavolajte na tel. čislo 0951 004 271. Boh je dobrý! //NEPREHLIADNITE Cesta ku stabilite v dnešných časoch - Michal Pjatek https://poprad.milost.sk/watch?v=bwneX13lTAs Bohoslužba s Johnom Huizingom | Poprad https://poprad.milost.sk/watch?v=l3zMpz20gf4
Zobraziť viac
//BOHOSLUŽBY POPRAD Prinášame vám pravidelné bohoslužby z Popradu. Online každú nedeľu o 10:00h. // ODKAZY Web https://poprad.milost.sk/o-nas Facebook https://www.facebook.com/krestanskespolocenstvopoprad/ Instagram https://www.instagram.com/kspoprad/ // TYMY / CHVÁLY POPRAD Youtube TYMY https://www.youtube.com/channel/UCLnaHgbOHchT3DJUymf-w3g Facebook TYMY https://www.facebook.com/tymychvalypoprad/ Instagram TYMY https://www.instagram.com/tymymarek/ // KONTAKT Kresťanské spoločenstvo Poprad Moyzesova 27, 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom) E-mail: poprad@milost.sk Tel: +421 904 814 881 IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX #bohosluzbypoprad #tymychvaly #krestanskespolocenstvo #onlinebohosluzby #peterminarik #milostpoprad

Nedávne bohoslužby

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.