Kráľovstvo Božie je blízko

Daniel Mačák

346 zhliadnutí
„Čiňte pokánie a verte v evanjelium. Lebo sa priblížilo kráľovstvo nebeské." Podriaďujeme svoj životný štýl tomu, že On príde? Činiť pokánie znamená zmeniť svoj smer, svoje skutky. Bohoslužba Poprad, nedeľa 15.10.2023 10.00 //OBSAH [00:00:00] Začiatok kázne. [00:09:39] Božie kráľovstvo je duchovná veličina, pretože Boh je Duch. [00:10:35]Spravodlivosť prichádza zvnútra. //Ak POTREBUJETE MODLITBU Ak máte akúkoľvek potrebu, zápasíte so životnými problémami, Boh je ten, ktorý dáva riešenie. On je ten, ktorý je lekár a utešiteľ. Nečakajte a napíšte SMS alebo zavolajte na tel. čislo 0951 004 271. Boh je dobrý! //NEPREHLIADNITE Vízia a misia - Peter Minárik https://poprad.milost.sk/watch?v=Z2Gj_16UEHY Prameň života - Peter Minárik https://poprad.milost.sk/watch?v=XTRev7CtPhA
Zobraziť viac
//BOHOSLUŽBY POPRAD Prinášame vám pravidelné bohoslužby z Popradu. Online každú nedeľu o 10:00h. // ODKAZY Web https://poprad.milost.sk/o-nas Facebook https://www.facebook.com/krestanskespolocenstvopoprad/ Instagram https://www.instagram.com/kspoprad/ // TYMY / CHVÁLY POPRAD Youtube TYMY https://www.youtube.com/@tymypoprad Facebook TYMY https://www.facebook.com/tymychvalypoprad/ Instagram TYMY https://www.instagram.com/kapela.tymy/ // KONTAKT Kresťanské spoločenstvo Poprad Moyzesova 27, 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom) E-mail: poprad@milost.sk Tel: +421 904 814 881 IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX #bohosluzbypoprad #tymychvaly #krestanskespolocenstvo #onlinebohosluzby #peterminarik #milostpoprad

Nedávne bohoslužby

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.