Premeň svoju myseľ

Peter Minárik

1237 zhliadnutí
Ako premýšľaš, taký je tvoj život. Keď budeš myslieť rovnako, nikdy nepríde zmena. Ak poznáš Božie slovo, Božie myšlienky budú tvojimi. Bohoslužba streda 28.2.2024 18.30 //OBSAH [00:00:00] Začiatok kázne [00:00:31] A toto myslenie musí sa podobať čím ďalej, tým viac Božiemu mysleniu. [00:05:30] A stále je plno vecí, ktorým treba zomrieť. //Ak POTREBUJETE MODLITBU Ak máte akúkoľvek potrebu, zápasíte so životnými problémami, Boh je ten, ktorý dáva riešenie. On je ten, ktorý je lekár a utešiteľ. Nečakajte a napíšte SMS alebo zavolajte na tel. čislo 0904 814 881. Boh je dobrý! //NEPREHLIADNITE Chci byť v strede diania - Peter Minárik https://poprad.milost.sk/watch?v=jrsK7ANLSnY Ako myslím, taký som - Peter Minárik https://poprad.milost.sk/watch?v=DMIis8tABeI
Zobraziť viac
//BOHOSLUŽBY POPRAD Prinášame vám pravidelné bohoslužby z Popradu. Online každú nedeľu o 10:00h. // ODKAZY Web https://poprad.milost.sk/o-nas Facebook https://www.facebook.com/krestanskespolocenstvopoprad/ Instagram https://www.instagram.com/kspoprad/ // TYMY / CHVÁLY POPRAD Youtube TYMY https://www.youtube.com/@tymypoprad Facebook TYMY https://www.facebook.com/tymychvalypoprad/ Instagram TYMY https://www.instagram.com/kapela.tymy/ // KONTAKT Kresťanské spoločenstvo Poprad Moyzesova 27, 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom) E-mail: poprad@milost.sk Tel: +421 904 814 881 IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX #bohosluzbypoprad #tymychvaly #krestanskespolocenstvo #onlinebohosluzby #peterminarik #milostpoprad

Nedávne bohoslužby

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.