Bohoslužba s hosťom

Adrián Šesták

436 zhliadnutí
Niektorí ľudia sa musia odvážiť byť prví. Vodcovstvo otvára dvere pre ostatných. Je o pozdvihovaní ľudí a nie o utláčaní. Boží plán je, aby sa každý človek v cirkvi stal vodcom. Bohoslužba Poprad | Nedeľa 10.9.2023 10.00 // OBSAH [00:00:00] Začiatok kázne [00:18:47] Bez vodcovstva neexistuje žiadna autorita [00:23:01] Boží Syn je vodca. Je ten, ktorý nás vedie. //Ak POTREBUJETE MODLITBU Ak máte akúkoľvek potrebu, zápasíte so životnými problémami, Boh je ten, ktorý dáva riešenie. On je ten, ktorý je lekár a utešiteľ. Nečakajte a napíšte SMS alebo zavolajte na tel. čislo 0951 004 271. Boh je dobrý! //NEPREHLIADNITE Udrž si požehnanie - Peter Minárik https://poprad.milost.sk/watch?v=KIxR5-cgHTU Bohom inšpirovaná reč - Peter Minárik https://poprad.milost.sk/watch?v=P-M4U4496AI
Zobraziť viac
//BOHOSLUŽBY POPRAD Prinášame vám pravidelné bohoslužby z Popradu. Online každú nedeľu o 10:00h. // ODKAZY Web https://poprad.milost.sk/o-nas Facebook https://www.facebook.com/krestanskespolocenstvopoprad/ Instagram https://www.instagram.com/kspoprad/ // TYMY / CHVÁLY POPRAD Youtube TYMY https://www.youtube.com/@tymypoprad Facebook TYMY https://www.facebook.com/tymychvalypoprad/ Instagram TYMY https://www.instagram.com/kapela.tymy/ // KONTAKT Kresťanské spoločenstvo Poprad Moyzesova 27, 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom) E-mail: poprad@milost.sk Tel: +421 904 814 881 IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX #bohosluzbypoprad #tymychvaly #krestanskespolocenstvo #onlinebohosluzby #peterminarik #milostpoprad
Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2023 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.