Príhodné časy

Bohoslužba Poprad 20.10.2019

638 zhliadnutí
V Kazateľovi 3. kapitole sa píše, že všetko má svoj čas a  svoju hodinu. Napríklad osobnosť dieťaťa sa vytvára do 6 rokov. Pre mladých je iné zjavenie, pre starších iné. Keď v správnom čase urobíš správne veci, vieš si vychutnať ten vek, ktorý teraz máš.  Možno si urobil chyby. Sú veci, ktoré nevieš vrátiť. Odovzdaj to Bohu a modli sa za to. Žiješ pre fantastickú udalosť - vytrhnutie. Pán vezme cirkev k sebe. Kedy budeš pripravený? Keď budeš pripravený vždy. „Čiňte pokánie, obráťte sa, aby boli odstránené vaše hriechy, aby prišli časy občerstvenia od tváre Pánovej.“  Sk. 3:19 Boh ti vie poslať vhodné Slovo vo vhodnej situácii. Vyjdi z prekliatia. Priľni k Bohu.  Zmeň mentalitu z otroka na slobodného. Keď budeš počúvať  na Boží hlas, požehnanie ťa dostihne. „Človek má radosť z odpovede svojich úst a slovo na svoj čas, oj, aké je dobré“  Prísl. 15:23

Nedávne bohoslužby

Scroll Up
Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670
©2020 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.