Služba ako životný štýl

Bohoslužba Poprad 13.10.2019

685 zhliadnutí
Ponorkový kresťan sa v nedeľu vynorí a potom sa na celý týždeň ponorí. Kresťanom máme byť stále, každý deň. Cieľom je byť spojený s Ježišom, patriť Mu, robiť to, čo robil On. Keď slúžime Bohu, je to najlepšie, čo môžeme robiť. Pokiaľ žijeme na zemi a potom pokračujeme vo večnosti. V Jánovom evanjeliu čítame, že ľudia chceli vidieť Ježiša v tele, Jeho zovňajšok. Ale On im povedal, že prišiel zomrieť. Potrebovali Ho vidieť v duchu. Nebuďme zameraní na toto telo. Dôležitá je podstata a nie obal. Viďme Ježiša v duchu, ako Pána Pánov a Kráľa kráľov. Buďme duchovní ľudia. Ježiš povedal: Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje. A toho bude ctiť Otec. Nemilujme svoju dušu, ale Pána. Pohybujme sa vo veciach, kde je Pán, na plný úväzok. Celý náš život nech je jedna bohoslužba. Boh od nás neočakáva niečo iné, ako to, na čo nám dal schopnosti. Chce, aby sme Mu tým slúžili a zdvojnásobili to. Vyjadrime Bohu vďačnosť a rozmnožme to. Použime svoj talent pre Božie kráľovstvo. Slúžme Pánovi s radosťou, buďme šíritelia pokoja. Kto takto slúži, je milý ľuďom a príjemný Bohu.

Nedávne bohoslužby

Scroll Up
Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670
©2020 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.