Prvotiny

princíp požehnania - Peter Minárik

514 zhliadnutí
Viera otvára cestu k duchovným zákonom. Keď ich spoznáš a uveríš im, budú ti fungovať a podržia ťa v situáciách, kde Božia vernosť obstojí aj napriek okolnostiam. Nadprirodzené sa stane prirodzeným a reálnym... Bohoslužby Poprad | Nedeľa 28.8.2022 09:00 // OBSAH [00:00:00] Úvod [00:15:03] Chvály [01:13:17] Kázeň //Ak POTREBUJETE MODLITBU Ak máte akúkoľvek potrebu, zápasíte so životnými problémami, Boh je ten, ktorý dáva riešenie. On je ten, ktorý je lekár a utešiteľ. Nečakajte a napíšte SMS alebo zavolajte na tel. čislo 0951 004 271. Boh je dobrý! //NEPREHLIADNITE Obnov sa v Božom pláne - Marek Štrbák https://poprad.milost.sk/watch?v=V365Y1Aq-Dk Veriť znamená riskovať - Peter Minárik https://poprad.milost.sk/watch?v=on4B-eqWz6Q
Zobraziť viac
//BOHOSLUŽBY POPRAD Prinášame vám pravidelné bohoslužby z Popradu. Online každú nedeľu o 9:00h. // ODKAZY Web https://poprad.milost.sk/o-nas Facebook https://www.facebook.com/krestanskespolocenstvopoprad/ Instagram https://www.instagram.com/kspoprad/ // TYMY / CHVÁLY POPRAD Youtube TYMY https://www.youtube.com/channel/UCLnaHgbOHchT3DJUymf-w3g Facebook TYMY https://www.facebook.com/tymychvalypoprad/ Instagram TYMY https://www.instagram.com/tymymarek/ // KONTAKT Kresťanské spoločenstvo Poprad Moyzesova 27, 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom) E-mail: poprad@milost.sk Tel: +421 904 814 881 IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX #bohosluzbypoprad #tymychvaly #krestanskespolocenstvo #onlinebohosluzby #peterminarik #milostpoprad
Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2023 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.