Pôst a príhovorná modlitba

Stredajšia bohoslužba Poprad 25.3.2020

1058 zhliadnutí
Keď Boh posiela súdy na zem, obyvatelia sa učia spravodlivosti. Dáva ľuďom milosť, aby sa mohli obrátiť, ale má to svoje podmienky, ktoré treba naplniť. Čítame o nich v 2. Kron. 7:14. Pokoriť sa, modliť sa, hľadať Božiu tvár, odvrátiť sa od zlých ciest. Vtedy Boh odpustí hriech a uzdraví našu krajinu. Takto sa prihováral prihováral za ľud Šalamún. Aj my kresťania sa modlíme za túto krajinu, aby kliatba bola zničená. Čo je tou kliatbou? Keď ľudia hrešia, Boh odtiahne svoju ochrannú ruku. Ak sa nepokoria pred Bohom, nie je isté, či odíde kliatba zo zeme. Pôstime sa, modlime sa za krajinu a Boh vie urobiť to, že zakáže diablovi škodiť ľuďom. Božím cieľom je, aby sa každý obrátil a bol zachránený skrze Ježiša Krista. //PROSBA O MODLITBY Tel: 0951 004 271 //NEPREHLIADNITE Pochopenie doby - Bohoslužba Poprad 18.03.2020 https://poprad.milost.sk/watch?v=JZPavMPN3kA Zaopatrenie - Bohoslužba Poprad 15.3.2020 https://poprad.milost.sk/watch?v=_-aiRPPGKHc Si v Božom pláne - Bohoslužba Poprad 8.3.2020 https://poprad.milost.sk/watch?v=K6LcyhkEqOM
Zobraziť viac
// ODKAZY Zistite viac o našej cirkvi Kresťanské spoločenstvo Poprad https://poprad.milost.sk/o-nas Pripojte sa k nám na Facebook-u https://www.facebook.com/krestanskespolocenstvopoprad/ Vysielame live https://poprad.milost.sk/live // KONTAKT Kresťanské spoločenstvo Poprad Moyzesova 27, 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom) E-mail: poprad@milost.sk Tel: +421 904 814 881 IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670

Nedávne bohoslužby

Scroll Up
Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2021 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.