Rozpoznaj vedenie duchom

Nedeľné bohoslužby Poprad 26.4.2020

562 zhliadnutí
Keď žijeme podľa tela, zomrieme. Ak umŕtvujeme skutky tela duchom, budeme žiť. "Všetci, ktorých Duch Boží vedie, sú synovia Boží." Rim. 8:14 Je na tebe odtlačok Božej ruky. Si duch, máš dušu a prebývaš v tele. Svätý duch komunikuje s tvojím duchom. Vyhoď zo svojho života obavy. Diabol je klamár, nerozhoduje o tvojom osude. Vysmej sa zlému pocitu a drž sa Božieho slova. "Boh zaiste nedal nám ducha bojazlivosti, ale ducha moci, lásky a sebaovládania. 2:Tim 1:7 Ráno popros Boha o citlivosť na Božie vedenie. Buď vedený duchom a nie hlavou. Keď si plný Slova, Duch Boží ťa vie viesť ľahšie. Stále budeš mať útoky, ale nikým a ničím si nedaj zobrať pokoj. Máš právo a moc šliapať po všetkej sile nepriateľa. "Nadej sa na Hospodina celým svojím srdcom a nespoliehaj s na svoju rozumnosť." Prísl. 3:5 Marta pokladala svoju prácu za dôležitejšiu, ako Ježišovo kázanie. Rozrušili ju starosti. Koľkokrát si sa rozrušil, keď si si myslel: "Toto je správne." Pýcha si myslí, že vie. Pokora sa pýta. Nenechaj sa viesť strachom, ani očakávaním iných, ale Duchom Božím.
Zobraziť viac
//BOHOSLUŽBY POPRAD Prinášame vám pravidelné bohoslužby v Poprade. Online každú nedeľu o 9:00h. //PROSBA O MODLITBY 0951 004 271 Ak máte akúkoľvek potrebu, zápasíte so životnými problémami, Boh je ten, ktorý dáva riešenie. On je ten, ktorý je lekár a utešiteľ. Nečakajte a napíšte SMS alebo zavolajte na tel. čislo: 0951 004 271 SME TU PRE VÁS! //NEPREHLIADNITE Vyjdi z korona-krízy silnejší - Stredajšia bohoslužba Poprad 15.4.2020 https://poprad.milost.sk/watch?v=gzp6pR63dWk Vykúpenie a zmierenie - Nedeľné bohoslužby Poprad 12.4.2020 https://poprad.milost.sk/watch?v=vy6pXpmdQPs Vzkriesenie - Stredajšie bohoslužby Poprad 8.4.2020 https://poprad.milost.sk/watch?v=qjpz5xj92Lk // ODKAZY Zistite viac o našej cirkvi Kresťanské spoločenstvo Poprad https://poprad.milost.sk/o-nas Pripojte sa k nám na Facebook-u https://www.facebook.com/krestanskespolocenstvopoprad/ Vysielame live https://poprad.milost.sk/live // KONTAKT Kresťanské spoločenstvo Poprad Moyzesova 27, 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom) E-mail: poprad@milost.sk Tel: +421 904 814 881 IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670

Nedávne bohoslužby

Scroll Up
Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2021 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.