Radosť zo služby

Peter Minárik

290 zhliadnutí
Boh vie, čo je tvojím obdarovaním, čo máš pre Neho robiť. Nie je lepšia vec, ako slúžiť Mu. Daj Mu svoju slobodu. S radosťou Mu slúž a budeš šťastný. Bohoslužby Poprad | Streda 8.6.2022 18:00 // OBSAH [00:00:00] Kázeň [00:05:38] 2. Tim. 3:10-11 [00:22:14] 2. Tim. 3:12-13 [00:23:38] 2. Tim. 3:14-17 [00:31:44] Skutky 16:1-5 [00:49:54] 2. Moj. 15:12-18 [01:03:18] Rim. 14:10, 12-13, 17-19 //Ak POTREBUJETE MODLITBU Ak máte akúkoľvek potrebu, zápasíte so životnými problémami, Boh je ten, ktorý dáva riešenie. On je ten, ktorý je lekár a utešiteľ. Nečakajte a napíšte SMS alebo zavolajte na tel. čislo 0951 004 271. Boh je dobrý! //NEPREHLIADNITE Veseľte sa v nádeji - Daniel Mačák https://poprad.milost.sk/watch?v=cSS5x1sfwOE Dôrazy konferencie - Peter Minárik https://poprad.milost.sk/watch?v=17w1lVHWf5c
Zobraziť viac
//BOHOSLUŽBY POPRAD Prinášame vám pravidelné bohoslužby z Popradu. Online každú nedeľu o 9:00h. // ODKAZY Web https://poprad.milost.sk/o-nas Facebook https://www.facebook.com/krestanskespolocenstvopoprad/ Instagram https://www.instagram.com/kspoprad/ // TYMY / CHVÁLY POPRAD Youtube TYMY https://www.youtube.com/channel/UCLnaHgbOHchT3DJUymf-w3g Facebook TYMY https://www.facebook.com/tymychvalypoprad/ Instagram TYMY https://www.instagram.com/tymymarek/ // KONTAKT Kresťanské spoločenstvo Poprad Moyzesova 27, 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom) E-mail: poprad@milost.sk Tel: +421 904 814 881 IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX #bohosluzbypoprad #tymychvaly #krestanskespolocenstvo #onlinebohosluzby #peterminarik #milostpoprad

Nedávne bohoslužby

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2024 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.