Druhý najdôležitejší okamih histórie

Peter Minárik

514 zhliadnutí
Boh je tvorcom histórie. On ju započal a On ju aj ukončí. Obdobie v ktorom sa nachádzame určuje spôsob bohoslužby aj vzťah a prístup k Bohu. Bohoslužby Poprad | Nedeľa 22.5.2022 09:00 // OBSAH [00:00:00] Kázeň [00:05:30] Ako treba uctievať Boha? V duchu a pravde. [00:09:24] Najcennejšia vec, ktorú máš, je Božie slovo. [00:21:34] 5. Moj. 16:9-12 [00:28:19] Ján 7:37-39 [00:35:40] Aký je druhý najdôležitejší okamih histórie? Keď bol vyliaty Svätý Duch. [00:37:55] Joel 2:28 [00:48:21] Mat. 3:11-12 [00:57:07] Luk. 3:22 [00:58:28] Luk. 11:13 [00:59:32] Sk. 2:1-4 [01:04:29] Sk. 4:31 [01:13:16] Sk. 13:4 [01:15:39] 1. Kor. 6:19-20 //Ak POTREBUJETE MODLITBU Ak máte akúkoľvek potrebu, zápasíte so životnými problémami, Boh je ten, ktorý dáva riešenie. On je ten, ktorý je lekár a utešiteľ. Nečakajte a napíšte SMS alebo zavolajte na tel. čislo 0951 004 271. Boh je dobrý! //NEPREHLIADNITE Ako mať autoritu a úspech - Michal Pjatek https://poprad.milost.sk/watch?v=watjlLLzp-M Prebudenie skrze Ducha Svätého - Daniel Mačák https://poprad.milost.sk/watch?v=8oXrH1DLivI
Zobraziť viac
//BOHOSLUŽBY POPRAD Prinášame vám pravidelné bohoslužby z Popradu. Online každú nedeľu o 9:00h. // ODKAZY Web https://poprad.milost.sk/o-nas Facebook https://www.facebook.com/krestanskespolocenstvopoprad/ Instagram https://www.instagram.com/kspoprad/ // TYMY / CHVÁLY POPRAD Youtube TYMY https://www.youtube.com/channel/UCLnaHgbOHchT3DJUymf-w3g Facebook TYMY https://www.facebook.com/tymychvalypoprad/ Instagram TYMY https://www.instagram.com/tymymarek/ // KONTAKT Kresťanské spoločenstvo Poprad Moyzesova 27, 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom) E-mail: poprad@milost.sk Tel: +421 904 814 881 IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX #bohosluzbypoprad #tymychvaly #krestanskespolocenstvo #onlinebohosluzby #peterminarik #milostpoprad

Nedávne bohoslužby

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2023 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.