Používaj svoje obdarovania

Peter Minárik

479 zhliadnutí
Myslím si, alebo viem! Je veľký rozdiel, či som vo veciach, ktoré robím sebaistý, oproti tomu, keď si len niečo myslím. Viera hovorí ÁNO a AMEN! "Lebo všetky zasľúbenia Božie, koľko ich je, sú v ňom áno a preto aj skrze neho amen, Bohu na slávu skrze nás." Bohoslužby Poprad | Nedeľa 12.6.2022 09:00 // OBSAH [00:00:00] Kázeň [00:09:17] Rim.12:4-5 [00:28:42] 2. Kor. 1:17-22 [00:45:18] 1. Pet. 4:10-11 [00:55:43] 1. Kor. 12-13 //Ak POTREBUJETE MODLITBU Ak máte akúkoľvek potrebu, zápasíte so životnými problémami, Boh je ten, ktorý dáva riešenie. On je ten, ktorý je lekár a utešiteľ. Nečakajte a napíšte SMS alebo zavolajte na tel. čislo 0951 004 271. Boh je dobrý! //NEPREHLIADNITE Radosť zo služby - Peter Minárik https://poprad.milost.sk/watch?v=ucOl6eAzZPA Veseľte sa v nádeji - Daniel Mačák https://poprad.milost.sk/watch?v=cSS5x1sfwOE
Zobraziť viac
//BOHOSLUŽBY POPRAD Prinášame vám pravidelné bohoslužby z Popradu. Online každú nedeľu o 9:00h. // ODKAZY Web https://poprad.milost.sk/o-nas Facebook https://www.facebook.com/krestanskespolocenstvopoprad/ Instagram https://www.instagram.com/kspoprad/ // TYMY / CHVÁLY POPRAD Youtube TYMY https://www.youtube.com/channel/UCLnaHgbOHchT3DJUymf-w3g Facebook TYMY https://www.facebook.com/tymychvalypoprad/ Instagram TYMY https://www.instagram.com/tymymarek/ // KONTAKT Kresťanské spoločenstvo Poprad Moyzesova 27, 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom) E-mail: poprad@milost.sk Tel: +421 904 814 881 IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX #bohosluzbypoprad #tymychvaly #krestanskespolocenstvo #onlinebohosluzby #peterminarik #milostpoprad

Nedávne bohoslužby

Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670 BIC: CEKOSKBX
©2023 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.