V čom je tvoja hodnota?

Peter Minárik 23.2.2020

920 zhliadnutí
Ako definuješ sám seba, takým sa stávaš. Pokiaľ svoju identitu spojíš s pominuteľnými vecami, tak sa pominieš. Tvoja hodnota sa nezakladá na imidži. Nespájaj ju s vecami, ktoré sú v tomto svete. Diabol chce, aby si ju nepoznal. 1. Petra 1:18-20 hovorí o tom, kto si - a to určuje zmysel tvojho života. Zo svojho márneho obcovania zdedeného po otcoch, bol si vykúpený nie porušiteľnými vecami, zlatom alebo striebrom, ale drahou krvou Ježiša Krista. Potrebuješ sa stotožniť s krvou Ježiša, bolo za teba zaplatené. Keď sa identifikuješ v Ježišovi, nadobudneš hodnotu. Snaž sa, aby si si zachoval večný život a aby si aj iných priviedol k Bohu. Rob skutky, ktoré majú večnú hodnotu. Posvieť aj druhým, ukáž im, čo má cenu. Keď vieš, kto si v Kristovi, môžu na teba povedať čokoľvek a nič to s tebou neurobí. Nie si to, čo vidíš v zrkadle, ale v zrkadle Božieho slova viď svoju večnosť.
Zobraziť viac
//NEPREHLIADNITE Slúž Pánovi celým srdcom ako otrok Boží - Bohoslužba Poprad 9.2.2020 https://poprad.milost.sk/watch?v=eVV4563ugQ8 Obdobie strachu a dôvery 2.časť - Bohoslužba Poprad 2.2.2020 https://poprad.milost.sk/watch?v=ZRFDwWKlrxU Obdobie strachu a dôvery 1.časť - Bohoslužba Poprad 26.1.2020 https://poprad.milost.sk/watch?v=A9OkrQDlocM // ODKAZY Zistite viac o našej cirkvi Kresťanské spoločenstvo Poprad https://poprad.milost.sk/o-nas Pripojte sa k nám na Facebook-u https://www.facebook.com/krestanskespolocenstvopoprad/ Vysielame live https://poprad.milost.sk/live // KONTAKT Kresťanské spoločenstvo Poprad Moyzesova 27, 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom) E-mail: poprad@milost.sk Tel: +421 904 814 881 IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670

Nedávne bohoslužby

Scroll Up
Kresťanské spoločenstvo Poprad
Moyzesova 27 (3368/25), 058 01 Poprad (V areáli OSBD za Kauflandom)
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0792 9670
©2020 Kresťanské spoločenstvo Poprad, všetky práva vyhradené.